Integritetspolicy

Allmänt

Denna policy om behandling av personuppgifter (nedan kallad "Integritetspolicy") beskriver hur Nordlux Group samlar in och bearbetar personuppgifter om dig.

Integritetspolicyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss, genom förfrågningar till kundtjänst, eller personuppgifter som vi samlar in via våra webbplatser, digital annonsering, deltagande i tävlingar och registreringar för nyhetsbrev.

Integritetspolicyn gäller de personuppgifter som du lämnar till oss, bland annat vid kontakt med vår kundservice, eller som vi samlar in genom våra webbplatser.

Integritetspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter som samlas in och vilka rättigheter du har.

Nordlux A/S är ansvarig för behandling av de personuppgifter som vi har tagit emot om dig. Vår kontaktinformation är:

Nordlux A/S
CVR-nr.: 10216990
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg

Tlf: +45 98 18 16 11

E-post: [email protected]

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

På Nordlux Group samlar vi in och behandlar följande information när du besöker våra webbplatser:

 • Din IP-adress
 • Vilken webbläsare du använder, bland annat teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon
 • Geografiskt läge
 • Vilka sidor du klickar på och bl.a. vilka söktermer du använder på vår webbplats

På Nordlux Group samlar vi in och behandlar följande information när du handlar hos oss, eller när du kontaktar oss via vårt kontaktformulär:

 • Namn
 • Adress (fakturaadress och leveransadress)
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Kund-ID Informationen om dina beställda produkter

Du har dessutom möjlighet att samtycka till att få marknadsföringsmaterial via e-post, bland annat i form av nyhetsbrev. Vi kommer i samband med detta samla in och behandla din e-postadress.

 

Syftena och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

Syftet med att samla in och bearbeta information i samband med besök på vår webbplats är att optimera din upplevelse som användare på webbplatsen, inklusive säkerställa en korrekt inställning av webbplatsen och att genomföra en målinriktad och relevant marknadsföring. Insamling och behandling sker så att vi kan utföra våra legitima intressen under dataskyddsförordningens artikel 6, punkt f.

Dessutom samlar vi in data för statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster.

Syftet med att samla in och behandla information i samband med köp på vår webbplats är att vi därmed kan uppfylla det avtal vi har ingått kring köpet av en produkt, se dataskyddsförordningens artikel 6 punkt b. Vi har också i enlighet med bokföringslagen skyldighet att lagra dina personuppgifter.

Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring med e-post, är behandlingsgrunden dataskyddsförordningens artikel 6, punkt a. Ditt medgivande att ta emot marknadsföringsmaterial med e-post kan återkallas när som helst genom att använda länken "Avsluta" längst ner på varje nyhetsbrev. Alternativt kan du avsluta prenumerationen genom att skriva till oss på e-post: [email protected]

 

Mottagare av dina personuppgifter

I vissa fall vidarebefordras informationen till tredje part. Detta kan övergripande delas in i:

 • Intressebolag
 • Medarbetare – Det är till exempel personuppgiftsbiträden som bearbetar data på uppdrag av oss
 • Externa leverantörer – Det är till exempel transportföretag när en vara ska levereras till dig
 • Offentlige myndigheter – Offentliga myndigheter, inklusive skatteverket, har enligt gällande lag rätt att få tillgång till viss information

Din information lämnas i allmänhet inte ut till samarbetspartners eller externa leverantörer utanför EU/EES. Om en samarbetspartner eller en extern leverantör befinner sig utanför EU/EES, säkerställer vi att behandlingen omfattas av samma skydd som gäller inom EU/EES.

 

Lagring av dina personuppgifter

Nordlux Group är angelägna om att skydda dina personuppgifter, och har därför gjort ett antal tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra sig om att dina personuppgifter inte missbrukas eller går förlorade.

Informationen som samlas in och bearbetas när du besöker vår webbplats lagras i upp till 2 år, beroende på vilken information det gäller. Det finns närmare beskrivet i vår cookiepolicy. Vi lagrar i princip dina personuppgifter under en period av innevarande år + 5 år efter ett varuköp på grund av våra skyldigheter enligt redovisningslagstiftningen.

Informationen kan i vissa fall sparas längre om det är nödvändigt för att uppfylla/etablera rättsliga skyldigheter, eller för att genomdriva våra avtal. Vi kommer att vid en längre lagringstid betona betydelsen av informationen i samband med informationskategorin, när vi ska fastställa hur länge informationen ska lagras.

Personuppgifter som behandlas på grundval av ditt samtycke kommer i allmänhet att raderas när du drar tillbaka ditt medgivande, om det inte finns en annan behandlingsgrund för behandlingen av personuppgifterna.

 

Cookies

Våra webbplatser använder "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil el. motsvarande i syfte att känna igen den, komma ihåg inställningar, utföra statistik och målinrikta annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.

Du kan ta bort eller blockera cookies.
Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies blir annonserna mindre relevanta för dig och uppträder oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar som den ska och att det finns innehåll du inte kan få tillgång till.

Det finns närmare beskrivet i vår cookiepolicy vilka cookies vi samlar in och sparar.
Här hittar du vår cookiepolicy

 

Dina rättigheter

Du har genom dataskyddsförordningen ett antal rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.
Rättigheterna är följande:

 • Rätt till insyn – Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare uppgifter.
 • Rätt till genmäle – Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering – I särskilda fall har du rätt att begära att information om dig raderas innan tidpunkten för vår ordinarie radering inträffar.
 • Rätt att begränsa behandlingen – Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen får vi fortsättningsvis endast behandla uppgifterna – med undantag för lagring – med ditt samtycke eller avseende att rättsligt anspråk kan fastslås, göras gällande eller försvaras, eller för att skydda en person eller ett viktigt samhällsintresse.
 • Rätt att invända – Du har rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direkt marknadsföring.
 • Rätt att överföra information (dataportabilitet) – Du har i vissa fall rätt att begära ut dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att överföra sådana personuppgifter från en dataansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i dataskyddsmyndighetens vägledning om den registrerades rättigheter som du hittar på www.datatilsynet.dk.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta vår kundtjänst på [email protected]. Alla förfrågningar kommer att besvaras snabbt och om möjligt senast inom 30 dagar från begäran.

I samband med en begäran kommer vi att be dig att verifiera din identitet eller ge ytterligare information. Vi kräver detta för att säkerställa att det bara är du som har tillgång till dina personuppgifter, och att de därför inte ges till någon som utger sig för att vara du

 

Lämna in ett klagomål hos den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet

Du har möjlighet att klaga på vår behandling av dina uppgifter, om du är missnöjd med behandlingen.
Klagomål ska lämnas till:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

DK-2500 Valby

 

Förändringar i integritetspolicyn

Nordlux Group har rätt att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy. Om det sker förändringar i sekretesspolicyn kommer du att informeras om detta vid nästa besök på en av våra webbplatser.

 

 

Senast uppdaterad den 1 februari 2022