Formgivarna

Anker Studio

Den danska designduon Anker Studio består av Jonas Poulsen och Christian Troels Hansen. Båda har varit intresserade av att skapa och designa sedan barnsben, något som har resulterat i ett nyfiket förhållningssätt och en stark skaparkraft i allt de gör.

Anker Studio

Tvärtemot vad de flesta tror känner sig Jonas och Christian mer kreativt inspirerade när de har tydliga ramar och en känsla av riktning. 

”Vi uppskattar en tydlig instruktion och i viss mån fasta gränser. En allmän missuppfattning är att formgivare vill ha så mycket frihet som möjligt för att vara som mest kreativa. För oss är det tvärtom. Ju mer specifik och begränsad uppgiften är, desto större kreativitet. Design handlar i grunden om att vara kreativ inom ramen för uppgiften och utforma den bästa lösningen på ett visst problem.” 

Jonas och Christian har sina olika roller samtidigt som de arbetar nära tillsammans. Deras samarbete hjälper dem ofta att komma förbi de utmaningar som dyker upp under designprocessen.

”När man är två personer som arbetar tillsammans, tvingas man säga vad man tänker på högt. På så sätt blir det verkligt, och det gör att man i större utsträckning måste bestämma sig än när man bara har tankar i huvudet. När man säger problemet högt hittar man ofta ett annat perspektiv på lösningen.” 

För Anker Studio är bra design något som människor kommer ihåg och förälskar sig i. Något som är en del av en större historia och som kommer att älskas i åratal. När de arbetar med belysning fascineras Jonas och Christian av balansen mellan funktionalitet och estetik. 

”Det bästa med att arbeta med belysning är att det finns ett stort spann mellan funktionalitet och konst. Vissa lampor är bara funktionella, medan andra är mer känslomässigt och estetiskt drivna. De känslomässigt drivna lamporna blir som ett konstobjekt i hemmet. Det är det som gör arbetet roligt. Det finns utrymme för olikheter.”