Personvernpolitikk

 

Generelt

Denne politikken om behandling av personopplysninger (heretter kalt ”Persondatapolitikk”) beskriver hvordan Nordlux Group samler inn og behandler personopplysninger om deg.

Personvernerklæringen gjelder for personopplysninger som du oppgir til oss, herunder henvendelser til kundeservice, eller innhentet av oss gjennom nettsidene være, digital annonsering, deltakelse i konkurranser og påmeldinger til nyhetsbrev.

Persondatapolitikken gjelder for de personopplysningene som du oppgir til oss, herunder henvendelse til kundeservice eller de opplysningene som vi samler inn via nettsidene våre.

Personvernpolitikken inneholder bl.a. opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn og hvilke rettigheter du har.

Nordlux A/S er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene som vi har mottatt om deg. Våre kontaktopplysninger er:

Nordlux A/S
CVR-nr.: 10216990
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg

Tlf: +45 98 18 16 11

E-post: [email protected]

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hos Nordlux Group samler vi inn og behandler følgende opplysninger når du besøker nettsidene våre:

 • Din IP-adresse
 • Hvilken nettleser du bruker, inkludert teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon
 • Geografisk plassering
 • Hvilke sider du klikker på, herunder hvilke søkeord du bruker på vår nettside

Hos Nordlux samler vi inn og behandler følgende opplysninger når du handler hos oss eller når du kontakter oss via vårt kontaktskjema:

 • Navn
 • Adresse (betalingsadresse samt leveringsadresse)
 • Telefon og e-postadresse
 • Kunde-ID
 • Opplysninger om dine bestilte produkter

Du har utover dette mulighet for å gi samtykke til å motta markedsføringsmateriale via e-post, herunder nyhetsbrev. Vi vil i den forbindelsen samle inn og behandle din e-postadresse.

 

Formålene med og det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine

Formålet med innsamling og behandling av opplysninger i forbindelse med besøk på nettsiden vår er å optimalisere din opplevelse som bruker på nettsiden, herunder sikre det korrekte oppsettet av nettsiden og for å kunne foreta målrettet og relevant markedsføring. Innsamlingen og behandlingen skjer derfor for at vi kan vareta våre legitime interesser i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, litra f.

I tillegg innhenter vi data med statistikk og analyser som formål for å forbedre produktene og tjenestene våre.

Formålet med å samle inn og behandle opplysninger i forbindelse med kjøp på nettsiden vår er at vi kan oppfylle den avtalen som vi har inngått rundt kjøp av en vare, jf. Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, litra b. Vi er også i henhold til bokføringsloven underlagt en forpliktelse til å oppbevare dine personopplysninger.

Hvis du har gitt samtykke til å motta markedsføringsmateriale via e-post, er behandlingsgrunnlaget Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, litra a. Ditt samtykke til mottakelse av markedsføringsmateriale via e-post kan til enhver tid trekkes tilbake ved å trykke «Avslutt abonnement»nederst i hvert nyhetsbrev. Alternativt kan du melde deg av ved å skrive til oss på e-post: [email protected]

 

Mottakere av dine personopplysninger

I noen tilfeller gir vi dine personopplysninger videre til tredjeparter. Dette kan overordnet deles inn i:

 • Tilknyttede selskaper
 • Samarbeidspartnere – Dette er f.eks. databehandlere som behandler data på vegne av oss
 • Eksterne leverandører – Dette er f.eks. fraktførere når en vare skal leveres til deg
 • Offentlige myndigheter – Offentlige myndigheter, herunder Skatteetaten, har ifølge gjeldende lovgivning rett til å tilgå visse opplysninger

Dine opplysninger gis som utgangspunkt ikke videre til samarbeidspartnere eller eksterne leverandører utenfor EU/EØS. Hvis en samarbeidspartner ellers ekstern leverandør er plassert utenfor EU/EØS, sikrer vi at behandlingen er omfattet av samme beskyttelse som er gjeldende innenfor EU/EØS.

 

Lagring av personopplysningene dine

Nordlux Group går høyt opp i å beskytte dine personopplysninger, og det har derfor blitt gjort en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine personopplysninger ikke blir misbrukt eller tapt.

Opplysninger som samles inn eller behandles ved besøk på vår nettside oppbevares i opp til 2 år avhengig av hvilke opplysninger det er. Det er beskrevet nærmere i vår cookiepolitikk. Vi oppbevarer i utgangspunkt personopplysningene dine i en periode på løpende år + 5 år etter kjøp av varer på grunn av våre forpliktelser i henhold til bokføringsloven.

Opplysningene kan i noen tilfeller oppbevares lenger om nødvendig for å overholde/fastslå juridiske forpliktelser eller for å håndheve avtalene våre. Vi vil ved lengre oppbevaring legge vekt på viktigheten av opplysningene sammenholdt med kategorien av opplysningene når vi skal fastlegge hvor lenge opplysningene dine vil bli oppbevart.

Personopplysninger som behandles på grunnlag av ditt samtykke vil som utgangspunkt bli slettet når du trekker tilbake ditt samtykke, med mindre det er et annet behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysningene.

 

Informasjonskapsler

Vår nettside bruker "informasjonskapsler" – tekstfiler som lagres på datamaskinen din eller lignende som har til formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du kan slette eller blokkere informasjonskapsler.
Se veiledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, vil annonser kanskje bli mindre relevante for deg eller opptre oftere. Du risikerer dessuten at nettsiden ikke fungerer optimalt og at det opptrer innhold som du ikke får adgang til.

Det er nærmere beskrevet i vår coookiepolitikk hvilke informasjonskapsler vi samler inn og lagrer.
Du finner vår cookiepolitikk her

 

Dine rettigheter

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til hvordan vi behandler opplysningene dine. Rettighetene er følgende:

 • Innsiktsrett – Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.
 • Rett til beriktigelse – Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg.
 • Rett til sletting – I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige sletting inntreffer.
 • Rett til begrensning av behandling – Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til innsigelse – Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine. Du kan også protestere mot behandlingen av opplysningene dine til direkte markedsføring.
 • Rett til å transmittere opplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfeller rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført dine personopplysninger fra én dataansvarlig til en annen uten hindring.

Du kan lese mer om rettighetene dine under Datatilsynets veiledning om de registrertes rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk

For å utøve dine rettigheter, kan du kontakte vår kundeservice på [email protected]. Enhver henvendelse vil bli besvart raskest mulig og såfremt mulig senest innen 30 dager fra henvendelsen.

I forbindelse med en forespørsel, vil vi be deg om å bekrefte din identitet eller å gi oss ytterligere opplysninger. Vi krever dette for å sikre at det kun er deg som har adgang til dine personopplysninger, og at de derfor ikke utleveres til en som utgir seg for å være deg.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighet for å klage over vår behandling av dine opplysninger hvis du er misfornøyd med behandlingen. Klage skal inngis til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35

DK-2500 Valby

 

Endringer i persondatapolitikken

Nordlux Group har til enhver tid rett til å gjøre endringer i denne persondatapolitikken. Hvis det skjer endringer i persondatapolitikken, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på en av nettsidene våre.

 

 

Sist oppdatert 1. februar 20122