Personvernerklæring

Sist oppdatert 24. oktober 2023

 

Generelt

Disse retningslinjene om behandling av personopplysninger (heretter kalt «Personvernerklæringen») beskriver hvordan Nordlux Group samler inn og behandler personopplysninger om deg.

Personvernerklæringen gjelder personopplysninger som du oppgir til oss, herunder henvendelser til kundeservice eller innsamlet av oss gjennom våre nettsider, digital annonsering, deltakelse i konkurranser og abonnement på nyhetsbrev.

Personvernerklæringen inneholder bl.a. opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, og hvilke rettigheter du har.

 

Kontakt

Nordlux A/S er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi har mottatt om deg.

Våre kontaktopplysninger er:

Nordlux A/S
CVR-nr.: 10216990
Østre Havnegade 34
9000 Aalborg

Tlf: +31 01838 90350

E-post: [email protected]

 

Hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine

Hos Nordlux Group samler vi inn og behandler følgende opplysninger når du besøker nettsidene våre:

 • Din IP-adresse
 • Hvilken nettleser du bruker, inkludert teknisk informasjon om din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon
 • Geografisk plassering
 • Hvilke sider du klikker på, herunder hvilke søkeord du bruker på vår nettside

Hos Nordlux samler vi inn og behandler følgende opplysninger når du handler hos oss eller når du kontakter oss via vårt kontaktskjema:

 • Navn
 • Adresse (betalingsadresse samt leveringsadresse)
 • Telefonnummer og e-postadresse
 • Kunde-ID
 • Opplysninger om produktene du har bestilt
 • Du har utover dette mulighet for å gi samtykke til å motta markedsføringsmateriale via e-post, herunder nyhetsbrev. Vi vil i den forbindelsen samle inn og behandle e-postadressen din.

 

Formålene med og det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine

Formålet med å samle inn og behandle opplysninger i forbindelse med besøk på nettsiden vår er å optimalisere opplevelsen du har som bruker på nettsiden, herunder å sikre korrekt oppsett av nettsiden samt for å kunne gjennomføre målrettet og relevant markedsføring. Innsamlingen og behandlingen skjer derfor for at vi skal kunne ivareta våre legitime interesser i henhold til personvernforordningens artikkel 6, bokstav f.

Vi samler også inn data til statistikk og analyser for å forbedre produktene og tjenestene våre.

Formålet med å samle inn og behandle opplysninger i forbindelse med kjøp på nettsiden vår er at vi skal kunne oppfylle avtalen vi har inngått omkring kjøp av en vare, jf. personvernforordningens artikkel 6, bokstav b. I henhold til bokføringsloven er vi dessuten forpliktet til å lagre personopplysningene dine.

Formålet med å lagre personopplysningene dine – i tillegg til å gjøre det mulig for deg å benytte deg av tjenestene våre – er å ha mulighet for å:

 • Behandle betalingene dine
 • Håndtere kjøpene dine
 • Håndtere returene dine
 • Foreta bytter eller andre transaksjoner
 • Arrangere forsendelse
 • Gi deg mulighet til å skrive anmeldelser

Hvis du har gitt samtykke til å motta markedsføringsmateriale via e-post, er behandlingsgrunnlaget artikkel 6, bokstav a i personvernforordningen. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til å motta markedsføringsmateriale via e-post ved å bruke lenken «Avslutt abonnement» nederst i hvert enkelt nyhetsbrev. Alternativt kan du også melde deg av ved å skrive til oss på e-post: [email protected]

 

Mottakere av personopplysningene dine

I enkelte tilfeller gir vi personopplysningene dine videre til tredjeparter. Dette kan overordnet deles inn i:

 • Tilknyttede selskaper, herunder i forbindelse med IT-administrasjon, betalingsbehandling, dataanalyse, kundestøtte, skylagring, oppfyllelse og forsendelse osv.
 • Samarbeidspartnere – Dette er f.eks. databehandlere som behandler data på vegne av oss (f.eks. Google Analytics).
 • Eksterne leverandører – Dette er f.eks. fraktførere når en vare skal leveres til deg
 • Offentlige myndigheter – Offentlige myndigheter, herunder Skatteetaten, har ifølge gjeldende lovgivning rett til å tilgå visse opplysninger
 • Når du instruerer, ber om eller på annen måte samtykker til at vi utleverer visse opplysninger til tredjeparter, for eksempel å sende deg produkter eller gjennom din bruk av widgeter for sosiale medier eller påloggingsintegrasjoner.

Opplysningene dine gis som utgangspunkt ikke videre til samarbeidspartnere eller eksterne leverandører utenfor EU/EØS. Hvis en samarbeidspartner eller ekstern leverandør er plassert utenfor EU/EØS, sikrer vi at behandlingen er omfattet av samme beskyttelse som er gjeldende innenfor EU/EØS.

Vi bruker eller utleverer ikke sensitive personopplysninger med det formål å utlede egenskaper ved deg.

 

Lagring av personopplysningene dine

Nordlux Group legger stor vekt på å beskytte personopplysningene dine, og vi har derfor foretatt en rekke tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene dine ikke misbrukes eller går tapt.

Opplysninger som samles inn og behandles når du besøker nettsiden vår, lagres i opptil to år, avhengig av hvilken type opplysninger det er. Det er beskrevet nærmere i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vi oppbevarer i utgangspunkt personopplysningene dine i en periode på løpende år + 5 år etter kjøp av varer på grunn av våre forpliktelser i henhold til bokføringsloven.

Opplysningene kan i noen tilfeller oppbevares lenger om nødvendig for å overholde/fastslå juridiske forpliktelser eller for å håndheve avtalene våre. Vi vil ved lengre oppbevaring legge vekt på viktigheten av opplysningene sammenholdt med kategorien av opplysningene når vi skal fastlegge hvor lenge opplysningene dine vil bli oppbevart.

Personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykket ditt, vil som utgangspunkt bli slettet når du trekker tilbake samtykket, med mindre det er et annet behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysningene.

 

Informasjonskapsler

Nettsiden vår bruker informasjonskapsler («cookies») – tekstfiler som lagres på datamaskinen eller mobilen din eller lignende med det formål å gjenkjenne den, huske innstillinger, utføre statistikk og målrette annonser. Informasjonskapsler kan ikke inneholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er mulig å slette eller blokkere informasjonskapsler.

Hvis du sletter eller blokkerer informasjonskapsler, vil annonser kunne bli mindre relevante for deg og vises oftere. Du kan dessuten risikere at nettsiden ikke fungerer optimalt, og at det finnes innhold du ikke kan få tilgang til.

Du kan finne spesifikk informasjon om informasjonskapslene som vi bruker for å drive butikken vår med Shopify, DFTP nettbutikken, på https://www.shopify.com/legal/cookies.

 

Sikkerhet og lagring av opplysningene dine

Vær oppmerksom på at ingen sikkerhetsforanstaltninger er perfekte eller ugjennomtrengelige, og vi kan ikke garantere «perfekt sikkerhet». Det er heller ikke sikkert at all informasjon du sender til oss, er sikker under overføringen. Vi anbefaler at du ikke bruker usikre kanaler til å kommunisere følsomme eller fortrolige opplysninger til oss.

 

Dine rettigheter og valgmuligheter

Du har etter personvernforordningen en rekke rettigheter i forhold til hvordan vi behandler opplysningene dine.
Rettighetene er følgende:

 • Innsiktsrett – Du har rett til å få innsikt i de opplysningene som vi behandler om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger.
 • Rett til beriktigelse – Du har rett til å få rettet uriktige opplysninger om deg.
 • Rett til sletting – I særlige tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg før tidspunktet for vår vanlige sletting inntreffer.
 • Rett til begrensning av behandling – Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene – bortsett fra oppbevaring – med ditt samtykke, eller med henblikk på at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser.
 • Rett til innsigelse – Du har i noen tilfeller rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av personopplysningene dine. Du kan også protestere mot behandlingen av opplysningene dine til direkte markedsføring.
 • Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet) – Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført personopplysningene dine fra én behandlingsansvarlig til en annen uten hindring.

Ønsker du å utøve rettighetene dine, kan du kontakte vår kundeservice på [email protected]. Enhver henvendelse vil bli besvart raskest mulig og såfremt mulig senest innen 30 dager fra henvendelsen.

I forbindelse med en forespørsel, vil vi be deg om å bekrefte din identitet eller å gi oss ytterligere opplysninger. Vi krever dette for å sikre at det kun er deg som har tilgang til personopplysningene dine, og at de derfor ikke utleveres til noen som gir seg ut for å være deg.

 

Tredjeparts nettsider og lenker

Nettsiden vår kan inneholde lenker til nettsider eller andre nettbaserte plattformer som drives av tredjeparter. Hvis du følger lenker til nettsider som ikke er tilknyttet eller kontrollert av oss, bør du gå gjennom retningslinjene de har for personvern og sikkerhet samt vilkår og betingelser.

Vi garanterer ikke og er ikke ansvarlige for personvernerklæringene eller sikkerheten til slike nettsider, herunder nøyaktigheten, fullstendigheten eller påliteligheten til ​informasjon som finnes på disse nettsidene.

Informasjon som er avgitt på offentlige eller halvoffentlige plattformer, herunder informasjon du deler på tredjeparts sosiale nettverksplattformer, kan muligens også være tilgjengelig for andre brukere av tjenesten og/eller brukere av tredjepartsplattformene uten begrensning med hensyn til deres bruk av oss, eller av en tredjepart.

Vår inkludering av slike lenker innebærer ikke i seg selv noen godkjenning av innholdet på slike plattformer eller av deres eiere eller operatører, med unntak av det som er angitt på tjenestene.

 

Barns opplysninger

Tjenestene er ikke beregnet til å brukes av barn, og vi samler ikke bevisst inn personopplysninger om barn. Hvis du er forelder eller verge til et barn som har gitt oss personopplysningene sine, kan du kontakte oss for å be om at de slettes.

Per ikrafttredelsesdatoen for denne personvernerklæringen har vi ingen faktisk kjennskap til at vi «deler» eller «selger» (slik disse vilkårene er definert i gjeldende lov) personopplysninger om personer under 18 år.

 

Endringer i personvernerklæringen

Nordlux Group har til enhver tid rett til å foreta endringer i denne personvernerklæringen. Hvis det skjer endringer i personvernerklæringen, vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på en av nettsidene våre, hvor datoen for «sist oppdatert» vil være fornyet. Samtidig vil vi ta hensyn til annen form for gjeldende lovgivning på området.

 

Klage til Datatilsynet

Du har mulighet for å klage over vår behandling av opplysningene dine hvis du er misfornøyd med behandlingen.
Klage skal inngis til:

Datatilsynet
Hoge Nieuwstraat 8
2514 EL Den Haag

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact