Downlights & Inbyggda Spots

Inbyggnadsspottar/downlights är en mycket populär typ av belysning i många hem, av många goda skäl. För det första är det en diskret lösning eftersom de döljs i taket och därför inte märks. Dessutom är det en mångsidig belysningstyp, som kan monteras på platser där man inte kan sätta upp andra typer av lampor. Se vårt urval av inbyggnadsspottar:

Nordlux inbyggnadsspottar för inomhusbruk

Inbyggnadsspottar/downlights är en mycket populär typ av belysning i många hem, av många goda skäl. För det första är det en diskret lösning eftersom spottarna göms i taket och därför inte märks. Dessutom är det en mångsidig belysningstyp, som kan monteras på platser där man inte kan sätta upp andra typer av lampor. Det är viktigt att kontrollera att de spottar du väljer är godkända för den placering du önskar.

 

Inbyggnadsspottar i köket
I köket är det mycket viktigt med god och rätt belysning. Att placera inbyggnadsspottar i taket är en bra lösning för allmänbelysning. Välj spottar med stor spridning, så att du fördelar ljuset över ett stort område. Se särskilt till att ha bra ljus vid diskbänken och bänkskivan där du tillreder maten och placera spottarna så långt in över bänken att du inte själv skuggar ljuset.

Du kan med fördel välja justerbara spottar så att du kan vippa ljuset i den riktning där du behöver det. I köket kan det också vara en god idé att montera inbyggnads- eller påbyggnadsspottar under dina överskåp eller hyllor. Det ger bra och direkt arbetsbelysning.

 

Inbyggnadsspottar i badrummet
Innan du väljer lampor till ditt badrum är det viktigt att du sätter dig in i de särskilda kraven på lampor som används i våtutrymmen.

Du behöver både allmänbelysning och en mer direkt och koncentrerad belysning vid spegeln. Inbyggnadsspottar passar som allmänbelysning, och man kan generellt säga att ett badrum knappast kan få för mycket ljus. Speciellt små badrum kan verka större om man tillför mer ljus. Vid spegeln kan du sätta en lampa mitt över eller vägglampor på vardera sidan om spegeln. Det ger bra ljus för till exempel makeup eller rakning.

 

Inbyggnadsspottar i entrén
Entréer är ofta mindre utrymmen utan fönster, därför behövs det bra belysning. Inbyggnadsspottar i taket är en optimal lösning, eftersom du får bra allmänbelysning och de tar inte upp extra utrymme som till exempel en pendellampa skulle göra.

 

Montering direkt i isoleringen
Vid vissa installationer kan det vara nödvändigt att placera inbyggnadsspottarna direkt i isoleringen. Nordlux har Mixit och Mixit Pro som är godkända för montering direkt i isoleringen. Av förpackningen och den allmänna produktinformationen framgår om produkten kan byggas in direkt i isoleringen – eller om det krävs en viss fri inbyggnadshöjd och fri luft runt spotten (angivet i liter).

När du installerar LED-lampor i spottar som kan byggas in direkt i isoleringen kan du med fördel använda SMD LED-lampor istället för COB LED-lampor, eftersom SMD utvecklar mindre värme. Detta är dock inget krav, utan en rekommendation.

 

Inbyggnadsspottar med LED-lampor
LED-lampor utvecklar inte lika mycket värme som till exempel halogenlampor, och därför behöver de inte lika mycket luft omkring. Risk för brand uppstår inte på samma sätt som med halogenlampor om kraven på fri luft omkring spotten inte uppfylls. Men det är viktigt att känna till att LED-lampor är mycket känsliga för värmepåverkan. Om LED-lampor inte kan göra sig av med den värme de utvecklar kan den annars mycket långa livstiden förkortas väsentligt. Därför kräver Nordlux samma inbyggnadsmått för inbyggnadsspottar med utbytbara LED-lampor som för spottar med halogenlampor. På så sätt säkerställer vi att lampan och omgivningen inte blir för varma, även med en vanlig glödlampa.

Om du använder spottar med LED-lampor som är monterade enligt anvisningarna får du fördelar som att LED har en lång livslängd, ger ett behagligt ljus och är energi- och miljövänligt.