Downlights & inbyggda spots utomhus

Användning av utomhusspottar är mycket populärt – eftersom det är en diskret lösning med stor effekt som samtidigt ger huset ett varmt och inbjudande utseende.

Nordlux utomhus inbyggnadsspottar

Inbyggnadsspottar som är godkända för utomhusmontering kan sättas upp i carporten eller under takfoten på huset. Innan du påbörjar projektet och väljer spottar ska du bestämma var de ska monteras. Det är viktigt att veta eftersom särskilda försiktighetsåtgärder måste iakttas.

Om spottarna ska sitta på en plats där de inte är direkt utsatta, till exempel under en takfot eller i garaget, räcker det med spottar som har kapslingsklass IP23. Om de skall placeras någonstans där de utsätts för väder och vind krävs det IP44.

Be din elektriker om råd så att du är säker på att alla säkerhetsåtgärder iakttas.


Avståndet mellan spottar
Många är osäkra på hur nära spottarna ska placeras och hur många spottar som ska sättas upp. Det finns inget definitivt svar på detta eftersom det är mycket individuellt hur mycket ljus vi behöver. Här är några tips som kan användas som en riktlinje:

  • Ca 1–1 ½ meter mellan varje spot.
  • Tänk på hur starkt ljus varje spot har – det kan vara frestande att välja en ljuskälla med hög effekt och större avstånd mellan spottarna för att spara, men det upplevs ofta som att belysningen är alltför stark och spridd.
  • Om du vill ha effektbelysning kan en ljuskälla med låg spridning ha den bästa effekten, men om du vill ha allmänbelysning i till exempel en carport, bör du välja en lampa med hög spridningsvinkel.
  • Tänk på att vippbara spottar gör att du kan vinkla ljuset för att lysa upp vissa områden, korrigera för ett vinklat tak om du vill ha ljuset rakt ned, eller för att minska bländningsrisken.
  • Om du inte har någon annan belysning vid ytterdörren kan det vara bra att placera flera eller sätta dem tätare över dörren för att få tillräckligt med ljus.
  • Fundera på om du vill att spottarna ska kunna dimras.
  • Undvik att placera spottar framför fönster, eftersom det kan vara störande.