Integrerat LED – 5 års garanti

Denna garanti omfattar kvalitet och prestanda hos de integrerade LED-modulerna i våra lampor. Vi garanterar att funktionen hos den integrerade LED-modulen bibehålls under en period av 5 år från inköpsdatum.


Garantin omfattar:

  • Integrerade LED-moduler i våra lampor, oavsett om produkten har en livslängd på 20 000 eller 30 000 timmar.


Garantin omfattar inte:

  • LED-lampor och/eller LED-transformatorer.
  • Skador eller felaktig funktion som orsakats av felaktig installation, felaktig användning, försummelse eller annan felaktig behandling av lamporna. Vidare gäller inte denna garanti om defekter på lamporna har orsakats av eller är ett resultat av fysisk påverkan på lampan.
  • Modifiering, reparation eller manipulation av lampan av obehörig personal.
  • Fel som beror på force majeure-händelser, såsom naturkatastrofer, olyckor eller vandalism.


För att utnyttja garantin, kontakta din återförsäljare och uppge information om felet och uppvisa ditt kvitto.


Se fullständiga garantivillkor