Integreret LED – 5 års garanti

Denne garanti dækker kvaliteten og ydeevnen af de integrerede LED-moduler i vores lamper. Vi garanterer, at det integrerede LED-modul vil forblive funktionsdygtigt i en periode på 5 år fra købsdatoen.


Garantien dækker:

  • Integrerede LED-moduler i vores lamper, uanset om produktet har en levetid på 20.000 eller 30.000 timer.


Garantien dækker ikke:

  • LED-pærer og/eller LED-drivere.
  • Skader eller funktionsfejl forårsaget af forkert installation, misbrug, forsømmelse eller anden mishandling af en lampe. Desuden gælder denne garanti ikke, hvis defekter på en lampe er forårsaget af eller er en følge af fysisk påvirkning på lampen.
  • Modificering, reparation eller manipulation af en lampe udført af uautoriseret personale.
  • Eventuelle defekter som følge af force majeure-begivenheder såsom naturkatastrofer, ulykker eller hærværk.


For at gøre brug af garantien, skal du kontakte din forhandler og oplyse detaljer om defekten og din kvittering.


Se de fulde garantibetingelser