Integrert LED – 5 års garanti

Denne garantien dekker kvaliteten og ytelsen til integrerte LED-moduler i lampene våre. Vi garanterer at funksjonaliteten til den integrerte LED-modulen vil forbli intakt i en periode på 5 år fra kjøpsdatoen.


Garantien dekker:

  • Integrerte LED-moduler i lampene våre, uansett om produktet har en levetid på 20 000 eller 30 000 timer.


Garantien dekker ikke:

  • LED-pærer og/eller LED-drivere.
  • Skade eller funksjonsfeil forårsaket av feilaktig installasjon, misbruk, forsømmelse eller annen dårlig behandling av lampene. Denne garantien gjelder heller ikke dersom defekter på lampene skyldes eller kommer som følge av fysisk påvirkning på lampen.
  • Modifikasjon, reparasjon eller tukling med lampen av uautorisert personell.
  • Eventuelle mangler som følge av force majeure-hendelser, som naturkatastrofer, ulykker eller hærverk.


Ønsker du å benytte deg av garantien, må du kontakte forhandleren og oppgi detaljer om defekten samt fremvise kvittering.


Se fullstendige garantivilkår