Integritetspolicy för Nordlux Smart Light-appen

DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR NORDLUX A/S

På Nordlux A/S tar vi din integritet på största allvar. Vi har utarbetat denna integritetspolicy (nedan kallad ”Policyn”) i syfte att hjälpa dig förstå hur vi hanterar dina personuppgifter.

Syftet med denna policy är att hjälpa dig förstå, på ett enkelt och uttömmande sätt, vilka personuppgifter vi samlar in, syftet till varför vi samlar in dessa uppgifter och hur vi använder dem. Observera att “personuppgifter” (benämns också nedan som “information” eller “din information”), vilket innebär all information eller information som direkt eller indirekt kan identifiera din personliga identitet. Till exempel namn, namn på utrustning, rumsnamn etc.

Denna policy reglerar användningen av personuppgifter i samband med användning av programvaran Nordlux Smart Light App (”Applikationen”) för mobila enheter, surfplattor etc. Din användning sker i enlighet med våra användarvillkor, inklusive denna policy.

Genom att ladda ner Applikationen till din mobila enhet och genom att använda Applikationen godkänner du denna Policy när det gäller Nordlux A/S insamling, hantering och användning av dina personuppgifter (nedan ”vi”, ”oss” eller ”vår ”).

VEM ÄR DATAREGISTERANSVARIG?

Dataregisteransvarig för dina personuppgifter i enlighet med denna policy är Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, Danmark.

VILKA TYPER AV UPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

När du laddar ner och installerar Applikationen samlar Applikationen automatiskt information om din mobila enhet, inklusive typ och version av den mobila enheten och operativsystemet.

Registrering hos oss är endast obligatorisk för att kunna nyttja Applikationen när du vill använda Nordlux Smart Bridge. Vid registreringen kommer du att bli ombedd att uppge användarnamn, lösenord och e-postadress.

När du använder Applikationen kan vi samla in, bearbeta och använda den information som skickas till oss av din surfplatta, mobiltelefon, dator eller en annan enhet som har tillgång till Applikationen. Denna information inkluderar:

 • Användarinformation som användarnamn, alias när du använder Applikationen och e-postadress,
 • Enhetsinformation som IMEI-nummer och liknande unika enhetsidentifierare, enhetstyp (Smart Bulbs och Gateway), grupper av enhetstyper som har skapats, enhets-id, MAC-adress, IP-adress, operativsystem inklusive version och inställningar hos den enhet du använder för att få tillgång till Applikationen samt kameraåtkomst (valfritt) för att ta bilder av ett rum,
 • Logginformation som klockslag och hur länge du har använt enheterna, inklusive enheternas status,
 • Platsinformation som din aktuella plats när du aktiverar platsbaserade enheter och information om platsen (hus, lägenhet, rum etc.)

SYFTET MED DATABEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND

När du använder vår Applikation kommer vi att bearbeta olika typer av personuppgifter i enlighet med beskrivningen under ”Vilka typer av uppgifter samlar vi in om dig?” för olika ändamål.

Vi använder främst dina personuppgifter för att kommunicera med dig och i marknadsföringssyfte om du har samtyckt till sådan användning.

Vi använder framför allt dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla och förbättra vår Applikation och tillhörande tjänster;
 • För att informera dig om nya versioner och funktioner i Applikationen,
 • För att kommunicera med dig om du har några frågor eller behöver råd, till exempel frågor till vår kundtjänst;
 • För marknadsföringssyften (om du har gett ditt medgivande);
 • För att uppfylla rättsliga skyldigheter, och
 • För att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Dessutom hjälper informationen oss administrera Applikationen, analysera dess användning, skydda Applikationen och dess innehåll från olämplig användning och förbättra användarupplevelsen.

Beroende på syftet med databehandlingen är den rättsliga grunden artikel 6.1 a, b, c eller f i dataskyddsförordningen och liknande lokala lagar.

LAGRING AV DATA

De personuppgifter som du tillhandahåller behandlas och lagras i system som finns på Irland.

Observera att de personuppgifter som du uppger kan överföras till eller nås av våra partner. Som en följd av detta kan dina personuppgifter komma att behandlas utanför det land där du bor.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål för vilka de har samlats in. I stora drag gäller att personuppgifterna behandlas och lagras så länge du använder Applikationen och så länge det krävs för att vi ska kunna förse dig med de tjänster som Applikationen erbjuder.

Om du tar bort Applikationen kommer dina personuppgifter i huvudsak att tas bort. Observera att vi har skyldighet att följa lagar som kan tvinga oss att behålla delar av dina personuppgifter under en längre period.

HUR SKYDDAS MINA PERSONUPPGIFTER?

För att skydda dina personuppgifter kommer vi att vidta lämpliga åtgärder som överensstämmer med gällande dataskydds- och säkerhetslagar och föreskrifter, inklusive att kräva av våra tjänsteleverantörer att använda lämpliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter. 

Med hänsyn till den senaste tekniken, kostnaderna för implementering samt art, omfattning, sammanhang och syfte av behandlingen, liksom risken för varierande sannolikhet och svårighetsgrad för dina rättigheter och friheter kommer vi att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är adekvat för att förebygga risker såsom förstörelse, förluster, ändringar, obehörigt röjande av eller tillgång till dina data.

Vi lagrar informationen i ett datacenter med begränsad tillgång och lämplig övervakning.

SAMLAR VI IN INFORMATION FRÅN BARN?

Vi avser inte att samla in information från barn under 16 år.

Särskilda anvisningar för barn under 16 år: Om du är under 16 år föreslår vi att du diskuterar med dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du delar din information med oss och får deras samtycke;

Särskilda anvisningar för föräldrar med barn under 16 år: Vi föreslår att du kontrollerar och övervakar ditt barns användning av våra produkter, system, tjänster och Applikationer (inklusive webbplatser och andra digitala kanaler) för att säkerställa att ditt barn inte delar personlig information utan din tillåtelse.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kommer inte att sälja, hyra ut eller leasa dina personuppgifter, och vi tillåter inte att dina personuppgifter delas med en icke-relaterad intressent förutom till våra tjänsteleverantörer och statliga institutioner som har laglig rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Observera att om vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer säkerställer vi att vi följer dataskyddsförordningen och tillämpliga lokala lagar om dataskydd. Vi kommer att se till att alla tredjeparts-tjänsteleverantörer uppfyller de integritetsnormer som gäller för ditt land/region enligt avtalet.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Om vi behandlar dina personuppgifter har du några allmänna rättigheter. Detta inkluderar:

 • Rätt till tillgång, vilket innebär 1) rätt att få veta om uppgifter om dig behandlas och 2) ytterligare information om behandlingen;
 • Rätt till rättelse, vilket innebär att felaktiga uppgifter måste korrigeras;
 • Rätt till radering, vilket innebär att du kan ha rätt att radera dina personuppgifter
 • Rätt till begränsning av behandling, vilket innebär att du kan ha rätt att begränsa vår behandling av dina personuppgifter;
 • Rätt till invändningar, vilket innebär att du kan invända mot behandlingen av dina personuppgifter;
 • Rätt till dataportabilitet;
 • Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart bygger på automatisk behandling; och
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om du har en förfrågan angående dina rättigheter kommer vi att göra vårt bästa för att svara på dem inom rimlig tid. Begäran är gratis, men vi har rätt att ta ut en skälig avgift eller vägra att tillmötesgå begäran om begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, i synnerhet på grund av dess repetitiva karaktär.

I vissa fall kan vi be att få kontrollera din identitet innan vi kan hantera din begäran.

KONTAKTA OSS

Om du inte vill få information om våra produkter eller tjänster, vänligen uppdatera ditt konto eller kontakta oss. Om du har några tvivel om denna policy, vänligen kontakta oss via e-post: [[email protected]]. Observera att kommunikation via e-post inte nödvändigtvis är säkert; skicka därför inte med kreditkortsuppgifter och/eller annan känslig personlig information i din e-postkorrespondens.

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Eftersom vi gör förändringar och förbättringar till vår Applikation kan denna policy när som helst komma att ändras. Om vi behöver göra en ändring till denna Applikation kommer vi att göra ett tillägg till denna policy eller skicka dig ett e-postmeddelande. Om du inte håller med om den uppdaterade policyn kan du avstå från att samtycka till den. Tjänsten kan dock inte användas därefter. Om du fortsätter att använda Applikationen efter att policyn har ändrats accepterar du den uppdaterade policyn.