Fortrolighedspolitik, Nordlux Smart Light App

DIT PRIVATLIV ER VIGTIGT FOR NORDLUX A/S

Hos Nordlux A/S tager vi dit privatliv alvorligt. Vi har udarbejdet denne fortrolighedspolitik (herefter benævnt “Politikken”) for at give dig en forståelse af, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

Formålet med denne politik er, på en enkel og dækkende måde, at give dig en forståelse af, hvilke personlige oplysninger vi indsamler, hvad vores formål med at indsamle disse data er, og hvordan vi bruger dem. Bemærk venligst, at “personlige oplysninger” (i denne erklæring desuden omtalt som “information” eller “dine oplysninger”) henviser til al information og information, der direkte eller indirekte kan identificere din personlige identitet. Dette omfatter eksempelvis navn, navn på udstyr, rumnavn etc.

Denne politik regulerer brugen af dine personlige oplysninger i forbindelse med brug af softwareapplikationen Nordlux Smart Light App ( “Applikationen”) til mobile enheder, tablets osv. Din brug af vores tjenester er altid underlagt vores brugsbetingelser, herunder denne politik.

Ved at downloade applikationen til din mobile enhed og ved at bruge applikationen accepterer du denne Politik med hensyn til Nordlux A/S’ (herefter benævnt “vi”, “os” eller “vores”) indsamling, behandling og brug af dine personlige oplysninger.

HVEM ER DEN DATAANSVARLIGE?

Den dataansvarlige for dine data i henhold til denne politik er Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, Danmark.

HVILKE TYPER DATA INDSAMLER VI OM DIG?

Når du downloader og installerer Applikationen, indsamler Applikationen automatisk oplysninger om din mobile enhed, herunder den mobile enheds og dens operativsystems type og version.

Registrering hos os er kun obligatorisk for at kunne bruge Applikationen, hvis du ønsker at bruge Nordlux Smart Bridge. Efter registrering vil du blive bedt om at angive dit brugernavn, en adgangskode og din e-mailadresse.

Når du bruger Applikationen, kan vi indsamle, behandle og bruge oplysninger, der sendes til os fra din tablet, mobiltelefon, computer eller andre adgangsenheder. Data omfatter:

 • Brugerinformation såsom bruger-ID, kaldenavn ved brug af Applikationen samt e-mailadresse
 • Enhedsinformation såsom IMEI-nummer og lignende, entydige enhedsidentifikatorer, enhedstype (Smart Bulbs og Gateway), oprettede grupper af enhedstyper, enheds-ID, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystem og dets version, samt indstillingerne på den enhed, du bruger til at tilgå Applikationen og kameraadgang (ekstraudstyr) til at tage billeder af et rum
 • Loginformation såsom tidspunkt og varighed af din brug af enhederne, herunder status på enhederne
 • Lokationsoplysninger såsom din aktuelle placering, når du aktiverer lokationsbaserede enheder og oplysninger om lokationen (hus, lejlighed, værelse m.m.).

FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR DATABEHANDLINGEN

Når du bruger vores Applikation, behandler vi forskellige typer af personlige oplysninger, som beskrevet under “Hvilke typer data indsamler vi om dig?”, til forskellige formål.

Vi bruger primært dine personlige oplysninger til at kommunikere med dig og til markedsføringsformål, hvis du har givet samtykke til en sådan brug.

Særligt bruger vi dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • At levere, vedligeholde og forbedre vores Applikation og tilhørende tjenester
 • At informere dig om nye versioner eller funktioner i Applikationen
 • At kommunikere med dig, hvis du har spørgsmål eller forespørgsler, herunder forespørgsler til vores kundeservice
 • Til markedsføringsformål (hvis du har givet dit samtykke)
 • Til at overholde juridiske forpligtelser samt
 • Til at forsvare os mod retskrav.

Desuden hjælper oplysningerne os med at administrere Applikationen, analysere dens anvendelse, beskytte Applikationen og dens indhold mod uhensigtsmæssig brug samt at forbedre brugeroplevelsen.

Afhængigt af databehandlingens formål vil retsgrundlaget være artikel 6, stk. 1, litra a), b), c) eller f) i Databeskyttelsesforordningen og lignende lokale love.

OPBEVARING AF DATA

De personlige oplysninger, du deler med os, vil blive behandlet og opbevaret i systemer placeret i Irland.

Bemærk, at de personlige oplysninger, du deler med os, kan overføres til, eller tilgås af, vores partnere. Som resultat heraf kan dine personlige oplysninger blive behandlet uden for det land, du bor i.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE DATA?

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, de er blevet indsamlet til. Generelt vil de personlige oplysninger blive behandlet og opbevaret, så længe du bruger Applikationen, og så længe det er nødvendigt for at levere Applikationens tjenester til dig.

Hvis du sletter Applikationen, vil dine personlige oplysninger almindeligvis blive slettet. Bemærk dog, at vi er underlagt obligatorisk lovgivning, der kan tvinge os til at opbevare dele af dine personlige oplysninger i en længere periode.

HVORDAN BLIVER MINE PERSONLIGE OPLYSNINGER BESKYTTET?

For at beskytte dine data træffer vi passende foranstaltninger, der er i overensstemmelse med gældende love og regler om databeskyttelse og datasikkerhed. Dette omfatter krav om, at vores tjenesteudbydere foretager passende foranstaltninger for at beskytte dine datas fortrolighed og sikkerhed. 

Under hensyntagen til den teknologiske udvikling, omkostningerne ved implementering samt behandlingens art, omfang, kontekst og formål såvel som risikoen af varierende sandsynlighed og alvor med hensyn til dine rettigheder og friheder, vil vi anvende de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau med hensyn til at forebygge risici såsom ødelæggelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse eller adgang til dine data.

Vi opbevarer dine oplysninger i et datacenter med begrænset adgang og korrekt overvågning.

INDSAMLER VI OPLYSNINGER FRA BØRN?

Vi har ikke til hensigt at indsamle oplysninger fra børn under 16 år.

Særlige instruktioner for børn under 16 år: Hvis du ikke er fyldt 16 år, foreslår vi, at du taler med dine forældre eller værger, inden du deler dine oplysninger med os, samt får deres samtykke.

Særlige instruktioner for forældre med børn under 16 år: Vi foreslår, at du kontrollerer og overvåger dit barns brug af vores produkter, systemer, tjenester og applikationer (herunder websteder og andre digitale kanaler) for at sikre, at dit barn ikke deler personlige oplysninger uden din tilladelse.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi sælger, udlejer, leaser eller videregiver ikke dine personlige oplysninger, og vi tillader ikke, at dine personlige oplysninger deles med ikke-tilknyttede parter, udover vores tjenesteudbydere og offentlige myndigheder, der har en juridisk ret til at tilgå dine personlige oplysninger.

Vær opmærksom på, at hvis vi deler dine personlige oplysninger med tredjepartsudbydere, vil vi sørge for at overholde Databeskyttelsesforordningen samt gældende lokale love om databeskyttelse. Vi vil gennem kontrakten med disse sikre, at eventuelle tredjepartsudbydere overholder de standarder for fortrolighed, der gælder for dit land/område.

DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, vil du have nogle generelle rettigheder. Disse omfatter:

 • Retten til indsigt, som henviser til 1) retten til at vide, om oplysninger der vedrører dig, bliver behandlet og 2) yderligere oplysninger om behandlingen.
 • Retten til berigtigelse, som henviser til, at ukorrekte oplysninger skal rettes.
 • Retten til sletning, som henviser til, at du kan have ret til at få dine personlige oplysninger slettet.
 • Retten til begrænsning af behandlingen, som henviser til, at du kan have ret til at begrænse vores behandling af dine personlige oplysninger.
 • Retten til at gøre indsigelse, som henviser til, at du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger.
 • Retten til dataportabilitet.
 • Retten til ikke at blive genstand for en beslutning baseret udelukkende på automatiseret behandling.
 • Retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

I tilfælde af, at du har en anmodning, der angår dine rettigheder, vil vi gøre vores bedste for at imødekomme denne i tide. Det er gratis at rette henvendelse, men vi vil være berettigede til at opkræve et rimeligt gebyr eller nægte at efterkomme anmodningen, hvis anmodningen er åbenlyst grundløs eller overdreven, særligt på grund af sin repetitive natur.

I visse tilfælde kan vi bede dig om at bekræfte din identitet, før vi kan handle på din anmodning.

KONTAKT OS

Hvis du ikke ønsker at modtage oplysninger om vores produkter eller tjenester, bedes du opdatere din konto eller kontakte os. Hvis du er i tvivl om noget i denne politik, kan du kontakte os via e-mail: [[email protected]]. Bemærk venligst, at e-mailkommunikation ikke nødvendigvis er sikker. Derfor bør du ikke dele oplysninger om kreditkort og/eller andre følsomme personlige oplysninger i din e-mailkorrespondance.

ÆNDRINGER I DENNE POLITIK

I forbindelse med at vi forbedrer og ændrer vores Applikation, kan denne politik til enhver tid blive ændret. Hvis vi har brug for at ændre Applikationen, vil vi udstede et varsel i denne politik eller sende dig en e-mail. Hvis du ikke accepterer den opdaterede politik, kan du afvise den. Dog kan tjenesten ikke benyttes derefter. Hvis du fortsætter med at bruge Applikationen efter ændring af politikken, accepterer du den ændrede politik.

Opdateret den 1. februar