Personvernerklæring Nordlux Smart Light App

DITT PERSONVERN ER VIKTIG FOR NORDLUX A/S

Hos Nordlux A/S tar vi personvernet ditt på alvor. Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen (referert til som «Erklæringen») for at du skal forstå hvordan vi håndterer personopplysningene dine.

Formålet med denne erklæringen er å hjelpe deg å forstå, på en enkel og helhetlig måte, hvilke personopplysninger vi samler inn, til hvilket formål vi samler dem inn, og hvordan vi bruker dem. Vær oppmerksom på at «personopplysninger» (også referert til i denne erklæringen som «informasjon» eller «din informasjon») er alle opplysninger og all informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere deg som person. For eksempel, navn, navn på utstyr, romnavn, osv.

Denne erklæringen regulerer bruken av personopplysningene dine i forbindelse med bruk av programvareapplikasjonen Nordlux Smart Light App («applikasjonen») for mobile enheter, nettbrett osv. Din bruk av tjenestene våre er alltid underlagt bruksvilkårene våre, inkludert denne erklæringen.

Ved å laste ned applikasjonen til den mobile enheten og ved å bruke applikasjonen, godtar du denne erklæringen med hensyn til Nordlux A/S’ (heretter: «vi», «oss» eller «vår») innsamling, bearbeiding og bruk av personopplysningene dine.

HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?

Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine i henhold til denne erklæringen er Nordlux A/S, Østre Havnegade 34, 9000 Aalborg, Danmark.

HVILKE TYPER DATA KAN VI INNHENTE OM DEG?

Når du laster ned og installerer applikasjonen, samler applikasjonen automatisk inn informasjon om mobilenheten din, inkludert type, versjon og operativsystem.

Registrering hos oss er bare obligatorisk hvis du ønsker å bruke applikasjonen sammen med Nordlux Smart Bridge. Ved registreringen vil du bli bedt om å oppgi brukernavn, passord og e-postadresse.

Når du bruker applikasjonen, kan vi samle inn, behandle og bruke informasjonen som sendes til oss av nettbrettet ditt, mobiltelefonen, datamaskinen eller andre inngangsenheter. Dataene omfatter:

 • Brukerinformasjon som bruker-ID, kallenavn når du bruker applikasjonen og e-postadresse,
 • Enhetsinformasjon som IMEI-nummer og lignende unike enhetsidentifikatorer, enhetstype (Smart Bulbs og Gateway), grupper med enhetstyper som er opprettet, enhets-ID, MAC-adresse, IP-adresse, operativsystem inkludert versjon og innstillinger for enheten som du bruker for å få tilgang til applikasjonen, og kameratilgang (valgfritt) for å ta bilder av et rom,
 • Logginformasjon som klokkeslett og varighet for bruken din av enheter, inkludert status på enhetene,
 • Stedsinformasjon som hvor du befinner deg, når du aktiverer stedsbaserte enheter og informasjon om plasseringen (hus, leilighet, rom osv.)

FORMÅLET FOR DATABEHANDLINGEN OG JURIDISK GRUNNLAG

Når du bruker applikasjonen vår, vil vi behandle ulike utvalg av personopplysninger, som beskrevet under «Hvilke typer data vi samler inn om deg?», for ulike formål.

Vi bruker først og fremst personopplysningene dine for å kommunisere med deg og for markedsføringsformål dersom du har samtykket til slik bruk.

Vi bruker særlig personopplysningene dine til følgende formål:

 • Å tilby, vedlikeholde og forbedre applikasjonen vår og tilhørende tjenester
 • Å informere deg om nye versjoner eller funksjoner i applikasjonen
 • Å kommunisere med deg hvis du har spørsmål eller henvendelser, inkludert henvendelser til vår kundeservice
 • Til markedsføringsformål (hvis du har gitt ditt samtykke)
 • Å overholde juridiske forpliktelser, og
 • Å forsvare oss mot rettslige krav.

Dessuten hjelper informasjonen oss å håndtere applikasjonen, analysere bruken, beskytte applikasjonen og dens innhold fra utilbørlig bruk og forbedre brukeropplevelsen.

Avhengig av formålet med databehandlingen vil det rettslige grunnlaget være artikkel 6 nr. 1 bokstav a, b, c eller f i Personvernforordningen og lignende lokale lover.

LAGRING AV DATA

Personopplysningene du oppgir vil bli behandlet og lagret i systemer som ligger i Irland.

Vær oppmerksom på at personopplysningene du oppgir kan overføres til våre tilknyttede selskaper som vil få tilgang til disse. Dermed kan personopplysningene dine bli behandlet utenfor landet der du bor.

HVOR LENGE BEHOLDER VI OPPLYSNINGENE DINE?

Vi vil beholde personopplysningene dine i den perioden som er nødvendig for å oppfylle de formålene som opplysningene har blitt samlet inn for. Generelt vil personopplysningene behandles og oppbevares så lenge du bruker applikasjonen, og så lenge det er nødvendig for å tilby deg funksjonene i applikasjonen.

Hvis du sletter applikasjonen, vil personopplysningene dine generelt bli slettet. Vær oppmerksom på at vi er underlagt obligatorisk lovgivning som kan tvinge oss til å beholde deler av personopplysningene dine i en lengre periode.

HVORDAN BLIR PERSONOPPLYSNINGENE MINE BESKYTTET?

Vi vil for å beskytte personopplysningene dine gjennomføre nødvendige tiltak som er i samsvar med gjeldende lovgivning vedrørende personvern og datasikkerhet. Det omfatter at vi krever at tjenesteleverandørene våre gjennomfører hensiktsmessige tiltak for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten til personopplysningene dine. 

Under hensyntagen til gjeldende kunnskap, kostnadene ved implementering og arten, omfanget, konteksten av og formålet for behandlingen samt risikoen for varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for dine rettigheter og friheter, vil vi iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå som er passende for å forhindre risiko som ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering av eller tilgang til personopplysningene dine.

Vi lagrer informasjonen i et datasenter med begrenset tilgang og egnet overvåkning.

SAMLER VI INN INFORMASJON FRA BARN?

Vi har ikke til hensikt å samle inn informasjon fra barn under 16 år.

Spesielle instruksjoner for barn under 16 år: hvis du ikke er 16 år, foreslår vi at du diskuterer med dine foreldre eller foresatte før du deler informasjon med oss og får deres samtykke

Spesielle instruksjoner for foreldre med barn under 16 år: Vi foreslår at du sjekker og overvåker barnets bruk av våre produkter, systemer, tjenester og applikasjoner (inkludert nettsider og andre digitale kanaler) for å sikre at barnet ikke deler personopplysninger uten din tillatelse.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Vi vil ikke selge, leie ut eller lease personopplysningene dine, og vi tillater ikke at personopplysningene dine blir gitt til en ikke-nærstående part, bortsett fra til våre tjenesteleverandører og statlige institusjoner som har en lovlig rett til å få tilgang til personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at hvis vi deler personopplysningene dine med tredjeparts tjenesteleverandører, vil vi sørge for å overholde Personvernforordningen og gjeldende lokale lover om databeskyttelse. Vi vil sikre at eventuelle tredjeparts tjenesteleverandører overholder personvernstandardene som gjelder for ditt land/din region gjennom kontrakten.

DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT

Hvis vi behandler personopplysningene dine, vil du ha noen generelle rettigheter. Dette inkluderer:

 • Rett til innsyn, noe som betyr 1) rett til å vite om opplysninger om deg blir behandlet og 2) mer informasjon om behandlingen
 • Rett til retting, noe som betyr at unøyaktige data skal rettes
 • Rett til sletting, noe som betyr at du kan ha rett til å få personopplysningene dine slettet
 • Rett til begrensning av behandlingen, noe som betyr at du kan ha rett til å begrense vår behandling av personopplysningene dine
 • Rett til å protestere, som betyr at du kan protestere mot behandlingen av personopplysningene dine
 • Rett til dataportabilitet
 • Rett til ikke å bli gjenstand for beslutninger som utelukkende er basert på automatisert behandling, og
 • Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet.

Skulle du ha noen forespørsel angående rettighetene dine, vil vi gjøre vårt beste for å svare på anmodningen i tide. Anmodningen er gratis, men vi vil ha rett til å kreve et rimelig gebyr eller nekte å handle i tråd med anmodningen dersom anmodningene er åpenbart grunnløse eller overdrevne, særlig om de gjentas.

I enkelte tilfeller kan vi be deg om å bekrefte identiteten din før vi kan handle i tråd med anmodningen.

KONTAKT OSS

Hvis du ikke ønsker å motta informasjon om produktene eller tjenestene våre, må du oppdatere kontoen din eller kontakte oss. Hvis du er i tvil om disse retningslinjene, kan du kontakte oss via e-post: [[email protected]]. Vær oppmerksom på at kommunikasjon via e-post ikke nødvendigvis er trygg. Derfor bør du ikke oppgi kredittkortinformasjon og/eller andre sensitive personopplysninger i e-postkorrespondansen.

ENDRINGER I DENNE ERKLÆRINGEN

Når vi forbedrer og endrer applikasjonen vår, kan denne erklæringen endres når som helst. Hvis vi må endre applikasjonen, vil vi utstede et varsel i denne erklæringen eller sende deg en e-post. Hvis du ikke er enig i den oppdaterte erklæringen, kan du avvise den. Da vil du imidlertid ikke kunne bruke tjenesten etterpå. Hvis du fortsetter å bruke applikasjonen etter at erklæringen er endret, aksepterer du den endrede erklæringen.