Utomhusbelysning

Skall man alltid ansluta jordledning?


Det är inte nödändigt att ansluta jordledningen när trädgårdslampan eller vägglampan har en dubbel isolerad kopplingsdosa. Att lampan är dubbel isolerad betyder att samtliga strömförande delar skyddas/omgivet av isoleringsmaterial i olika sorters plasttyper.


Skall jag välja en dubbel isolerad lampa eller en med möjlighet för jordanslutning?


Om det inte är framdraget någon jordledning till platsen för montering skall man välja en lampa som är dubbelisolerad.

Om de är jordledning framdraget till platsen för montering kan man välja antingen en dubbel isolerad lampa eller en med möjlighet för jordanslutning.


Vad skall jag göra om mina lampor slår ifrån mitt HFI/HPFI relä?


Detta kan vara på grund av att det är kondens i lamporna. Om kondens droppar från toppen av lampan ner på ljuskällan kan detta slå ifrån HFI/HPFI reläet. Se stycket under, hur man blir av med kondens i trädgårdslampor. Lampan kan eventuellt också vara felmonterad . Var säker på att jordledningen är ansluten i jordterminalen på lampan, eller om dubbelisoleringsdosan är min 10cm över markytan inne i röret på trädgårdslampan.


Finns det någon gräns för hur många lampor jag kan koppla samman i en serie?


Man skall inte koppla samman fler lampor än vad säkringen tillåter. En 10 Ampere säkring kan belastas med max 2300 Watt. Om det är lysrörsarmaturer som det är tal om så är det en viss skillnad på hur många man kan koppla samman, beroende på vilken typ av don, elektronisk eller mekanisk enhet, som tänder lysrören. Det förhåller sig så att, ifall man kopplar för många lysrörsarmaturer på samma säkring kan detta överbelasta HFI/HPFI- reläets maximala belastning som är på 0,03 Ampere. Det är inte helt enkelt att säja hur många lysrörsarmaturer man kan koppla samman, då det är flera faktorer man måste ta hänsyn till. När gränsen för hur många man kan koppla samman är nådd, får man helt enkelt koppla de resterande på ett annat relä (en annan grupp).


Mattas svarta lampor med tiden?


Det förekommer att den svarta färgen mattas med tiden uti solen. Man kan återskapa glansen på lampan genom att behandla den med vax. En sådan behandling ges efter behov.


Vilka utav Nordlux vägglampor kan parallellkopplas?


De flesta av lamporna i Nordlux utomhussortiment klarar det. Detta framgår också av de tekniska specifikationerna i lampbeskrivningen för produkten i fråga eller på försäljningsförpackningen.


Vilken lampa skall man välja för kustnära områden?


Kustnära områden är tuffa mot lampor eftersom hög luftfuktighet och påverkan från salt påskyndar materialens korrosion. Nordlux har ett stort sortiment av särskilt resistenta material som är utvecklade just för dessa miljöer. Dessa lampor har en märkning på försäljningsförpackningen som indikerar att lampan är lämplig för kustområden. Vid särskilda vindförhållanden kan accelererad korrosion också förekomma långt från kusten. Detta är fallet för kuster med ihållande pålandsvind från salthaltiga hav. Det är vanligast vid Nordsjön och i nordvästra Europa. Här kan accelererad korrosion uppstå upp till 25 kilometer från kusten.

För kustnära områden rekommenderar Nordlux lampor i materialen koppar, mässing, nickel, cortenstål och galvaniserat stål, och vi erbjuder 15 års garanti mot korrosion.

Läs mer om material för utomhusbelysning här: Val av material för utomhuslamporSkall rostfritt stål behandlas?


Ja, rostfritt stål skall behandlas med syrafri olja innan man monterar fast lampan, därefter skall man torka av med en fuktig trasa. Denna behandling skall man upprepa 3-4 gånger per år, eller med fördel fler gånger beroende på vilken miljö lampan är monterad i.


Är Nordlux kopparlampor i ren koppar?


Ja, 100% ren koppar.


Vilka garantier ger Nordlux på utomhuslampor?


Nordlux ger 15 års garanti mot genomträngning av rost på galvaniserade och kopparlampor. Nordlux ger 2 års reklamationsrätt.


Hur kan jag se att lampan kan användas utomhus?


För att en lampa skall kunna användas utomhus skall den ha en kapslingsklass (IP-nr) som är minst 23. Kapslingsklassen framgår av emballaget. Det är även viktigt att materialet är anpassat för utomhusbruk.


Kondens


Det är ett naturligt fenomen att kondens uppstår vid specifika atmosfäriska förhållanden. När fuktig varm luft och kyla möts bildas kondens invändigt i lampan/glaset. När vatten förångas resulterar det i uppåtstigande vattenånga, som kan påverka de elektriska komponenterna, - detta kan ibland resultera i att HFI/HPFI-reläet kopplas ifrån. Kondens omfattas inte av Nordlux garanti. Undantagsfall är om det kan påvisas att ett fel på lampan har åstadkommit genomträngning av vatten.

Vid kondensbildning bör följande undersökas: Är lampan korrekt monterad/installerad? – Är det tätt vid packningarna och är skruvar och glaset fastgängat ordentligt? Om det rör sig om trädgård/stolpbelysning, kan uppstigande jordfukt i lampröret eventuellt förorsaka kondensbildning. Detta kan avhjälpas genom att fylla tätningsmaterial i röret. Brunn PU skum kan bland annat användas. Avloppsbrunnar skall alltid skyddas från orenheter. KOM IHÅG ATT TORKA SAMTLIGA DELAR INNAN LAMPAN MONTERAS IHOP IGEN!


Kan Nordlux nedgrävningsspot monteras på en uppfart?


Några av Nordlux´ spotar kan användas på uppfarter för nedgrävning. Om det på emballaget finns en symbol som anger att lampan klarar 750kg för det är den belastningen som rekommenderas till en biluppfart.


Det är vatten i min nedgrävningsspot vad gör jag?


Vatten i en spot för nedgrävning kan ha flera olika orsaker. Här är det viktigt att man ser över hylsorna vid kabelgenomförningen så att de är åtskruvade ordentligt så att inte vatten kan tränga igenom. Se även efter att packningarna är placerade korrekt i lampan, samt att skruvarna som håller fast packningarna är åtskruvade ordentligt och då håller tätt.


Hur monterar man fast Nordlux stolp/trädgårdsbelysningar?


Samtliga Nordlux lampor är avsedda för att skruvas fast. Man kan välja att skruva fast lampan i ett egentillverkat fundament eller så kan man till större delen av lamporna välja att skaffa en ”nedgrävningsbas”. Den sistnämnda har medföljande skruvar som passar till foten på Nordlux lamporna. Om man gräver ner lampan skall man vara uppmärksam på att kopplingsdosan/dubbelisoleringsdosan inte kommer under marknivån. Kopplingsdosan skall placeras minst 10cm över markytan inne i röret. Nordlux rekommenderar inte nedgrävning av rostfria lampor.


Min solcellslampa lyser inte längre, vad gör jag?


Nordlux´ solcellslampor tänds automatiskt när mörkret faller på. På de lampor som det är möjligt, kontrolleras batteripolerna, så att exempelvis smuts eller liknande inte har fastnat. Undersök så att batterierna inte är utslitna och att lampan fått tillräckligt med direkt solljus..


Vad är ett skymningsrelä?


Ett skymningsrelä tänder och släcker utomhusbelysningen automatiskt via ett ljuskänsligt element som mäter dagsljusnivåer. De flesta skymningsreläer kan ställas in på en vald mörkergrad så att ljuset tänds när den valda mörkergraden är uppnådd. På samma sätt släcker reläet lamporna när det blir ljust igen. Det är viktigt att notera att en skymningsrelä inte innehåller en rörelsesensor, och därför inte reagerar på rörelser utan uteslutande på mörkergrad. Nordlux har för närvarande inga lampor med skymningsrelä.


Skall man ladda upp solenergilampor innan användning?


Ja, samtliga solcellslampor skall laddas ca 8 timmar i direkt solsken för att de skall lysa optimalt.


Canto – Installation av ljusmasker


Den här videon visar hur man monterar/byter ljusmasker i Canto vägglampor. Dessutom tas efterdragning av skruvar upp i förhållande till hur tät armaturen är.

https://www.youtube.com/watch?v=ImkWCKn-b6c