Utendørsbelysning

Må man alltid koble til jordledning på en utendørslampe?


Det er ikke nødvendig å koble til jordledning når bedlampen eller vegglampen har dobbeltisolering. At lampen er dobbeltisolert, betyr at alle strømførende deler er beskyttet/omgitt av isolasjonsmateriale i ulike typer plast.


Bør jeg velge en dobbeltisolert lampe eller en lampe med jordtilkoblingsmulighet?


Hvis det ikke går en jordledning til lampestedet, må man velge en lampe som har dobbel isolasjon.

Hvis det er jording frem til lampestedet, kan du velge en lampe som er dobbeltisolert og har jordtilkoblingsmulighet, fordi jordledningen kan kobles til eller blendes av og på den måten avsluttes i armaturen


Hva gjør jeg hvis lampene mine slår ut HFI/HPFI-releet?


Dette kan være fordi det er kondens i lampene. Hvis kondensen drypper fra toppen av lampen og ned på pæren, kan dette slå ut HFI/HPFI-releet. Lampen kan eventuelt også være feil koblet til. Pass på at jordledningen er koblet til jordterminalen på lampen, eller eventuelt at dobbeltisolasjonen er minst 10 cm over jordoverflaten inne i røret på hagelampen. Se våre punkter for å fjerne kondens i hagelamper.


Er det grenser for hvor mange lamper jeg kan koble sammen etter hverandre?


Du kan ikke koble flere lys etter hverandre enn den sikringsgruppen du kobler lampene til, tåler. En sikring på 10 A kan belastes med maksimalt 2300 W. Hvis det er snakk om lysrørarmaturer, kan det variere litt hvor mange man kan koble etter hverandre, avhengig av koblingen på den elektroniske eller mekaniske enheten som tenner lysrøret. Ved å koble for mange lysrørsarmaturer sammen kan man overbelaste HFI/HPFI-releets maksimale belastning på 0,03 ampere. Det kan være vanskelig å si akkurat hvor mange av din type lysrør som kan kobles sammen, fordi det er flere forhold som spiller inn.


Falmer svarte lamper?


Det kan godt skje at den svarte fargen falmer i solen. Du kan gjenskape fargen på lampen ved å vokse den. Denne behandlingen gjentas etter behov.


Hvilke Nordlux-vegglamper kan parallellkobles?


Det kan de fleste lampene i Nordlux' utendørssortiment. Dette vil også fremgå av de tekniske spesifikasjonene i lampebeskrivelsen ved siden av det aktuelle produktet, eller på emballasjen.


Hvilke lamper anbefaler Nordlux til kystnære områder?


Kystnære områder er harde mot lamper, siden høy luftfuktighet og eksponering for salt akselererer korrosjon av materialene. Nordlux har et stort utvalg av spesielt motstandsdyktige materialer, som er designet for akkurat disse miljøene. Disse lampene har en merking på emballasjen, som indikerer at lampen er egnet for kystnære områder. Ved spesielle vindforhold kan akselerert korrosjon også forekomme langt fra kysten. Dette er tilfellet for kyster med vedvarende pålandsvind fra saltholdige hav og er mest vanlig langs Nordsjøen og i Nordvest-Europa. Her kan akselerert korrosjon oppstå opptil 25 kilometer fra kysten.

I kystnære områder anbefaler Nordlux lamper i materialene kobber, messing, nikkel, cortenstål og galvanisert stål, og vi tilbyr 15 års garanti mot korrosjon.

Les mer om materialer til utebelysning her: Materialvalg på utendørslamper


Må lamper i rustfritt stål vedlikeholdes?


Ja, rustfritt stål bør vedlikeholdes med syrefri olje før oppsett, og det bør deretter tørkes av med en myk klut. Denne behandlingen gjentas 3–4 ganger i året eller mer, avhengig av hvilket miljø lampen henger i.


Er Nordlux’ kobber- og messinglamper til utendørsbruk i rent kobber/messing?


Ja, våre utendørslamper i kobber og messing er laget av 100% rent kobber/messing.


Hvilke garantier gir Nordlux på utendørslamper?


Nordlux gir 15 års garanti mot korrosjon på utelamper i galvanisert stål, kobber og messing. Nordlux gir 2 års reklamasjonsrett i samsvar med forbrukerkjøpsloven.


Hvordan kan man se om lampen kan monteres utendørs?


For at en lampe skal kunne brukes utendørs, må den ha en kapslingsklasse (IP-grad) på minst IP23. Kapslingsklassen vil gå frem av emballasjen. I tillegg må materialet være egnet for utendørsbruk.


Hva gjør jeg hvis det er kondens i lampen?


Kondens er et naturlig fenomen som oppstår ved bestemte atmosfæriske forhold. Fuktig varm luft og kulde møtes og forårsaker kondensering av vann inne i lampen/glasset.

Når vannet fordamper, resulterer det i stigende vanndamp, som kan påvirke de elektriske komponentene. Noen ganger resulterer dette i at HFI/HPFI-releet kobler ut. Kondens dekkes ikke av garantien, med mindre det kan påvises at det er en feil ved lampen som fører til inntrengning av vann. Ved kondens bør du undersøke følgende: Er lampen montert/installert riktig? – Er pakningene tette, og er skruer og glass strammet nok? – Hvis det er snakk om en hage-/bedlampe, kan stigende jordfuktighet i lamperøret skape kondens.

Dette kan løses ved å fylle et tettingsmateriale i røret. PU skum kan blant annet anbefales! Avløpshull må holdes fri for urenheter. Husk å tørke enkeltdelene før lampen monteres igjen!


Kan Nordlux’ nedgravingsspotter monteres i en innkjørsel?


Størstedelen av Nordlux’ nedgravingsspotter kan brukes i innkjørsler. Hvis det er et symbol på emballasjen som angir at spotten tåler 500 kg belastning, er spotten velegnet for en innkjørsel når den ligger på nivå med belegningen.


Hvis du ønsker å bruke nedgravingsspotter i innkjørselen som er av en type som ikke tåler 500 kg belastning, anbefaler vi at du plasserer spottene på et sted der det ikke vil passere tunge kjøretøy over dem.


Det er vann i nedgravingsspottene, hva gjør jeg?


Vann i nedgravingsspotter kan ha flere årsaker. Her må du se etter om kabelinnføringsmuffene er strammet nok, slik at vannet ikke kan trenge inn nedenfra. Du må også sjekke om pakningene i lampen er montert riktig, og om skruene med disse pakningene er tettsittende og strammet nok. Hvis det oppstår problemer med pakninger og spenning, bør du også sørge for at plastrammen er intakt.


Hvordan festes Nordlux’ lamper for bed/hage?


Alle Nordlux’ lamper til bed og hage er laget for å bli skrudd fast. Du kan velge å skru fast lampen på et selvlaget fundament, eller du kan, for de fleste av lampene, velge å anskaffe et fundament med skruer som passer til foten på Nordlux-lampene. Hvis lampen skal graves ned, må man passe på at samleboksen/dobbeltisoleringen ikke kommer under bakkenivå. Samleboksen skal plasseres minst 10 cm over jordoverflaten inne i røret. Nordlux anbefaler ikke nedgraving av hagelamper i rustfritt stål.


Solcellelampen lyser ikke mer – hva gjør jeg?


Nordlux’ solcellelamper slår seg på når det blir mørkt. I de lampene der det er mulig, sjekkes batteripolene for smuss. Sjekk om batteriene kan være utslitt. For at lampen skal lyse, må batteriene lades helt opp med direkte sollys.


Hva er et skumringsrelé?


Et skumringsrelé slår utendørsbelysningen på og av automatisk, via et lysfølsomt element som måler styrken på dagslyset. De fleste skumringsrelé kan stilles inn på en valgt mørkhetsgrad, slik at lyset blir slått på når lyset i omgivelsene får samme mørkhetsgrad. På samme måte vil releet slå av lyset igjen når det blir lyst ute igjen. Det er viktig å merke seg at et skumringsrelé ikke inneholder bevegelsessensor, og at det derfor ikke reagerer på bevegelser, men bare på mørkhetsgrad.

Nordlux har for tiden ingen lys med skumringsrelé.


Må solcellelamper lades opp før bruk?


Ja, alle solcellelamper må lades ca. 8 timer i direkte sollys før de kan lyse optimalt.


Canto – Montering av lysmasker


I denne videoen ser du hvordan du monterer/bytter lysmasker i Canto vegglamper. I tillegg omtales etterstramming av skruer i forhold til armaturens tetthet.

https://www.youtube.com/watch?v=ImkWCKn-b6c