Udendørs

Skal man altid tilslutte jordledning i en udendørslampe?


Det er ikke nødvendigt at tilslutte jordledning, når bedlampen eller væglampen har en dobbeltisoleringsdåse. At lampen er dobbeltisoleret betyder, at alle strømførende dele er beskyttet /omgivet af isoleringsmateriale i forskellige plasttyper.


Skal jeg vælge en dobbeltisoleretlampe, eller en lampe med jordtilslutningsmulighed?


Hvis der ikke er ført nogen jordledning frem til lampestedet, skal man vælge en lampe, der er dobbeltisoleret.

Hvis der er ført jordledning frem til lampestedet, kan man vælge både en dobbeltisoleret lampe og en lampe med jordtilslutningsmulighed, idet jordledningen kan tilsluttes eller blændes/muffes af og på den måde afsluttes i armaturet.


Hvad gør jeg, hvis mine lamper slår mit HFI/HPFI-relæ fra?


Dette kan være fordi, der er kondens i lamperne. Hvis kondensen drypper fra toppen af lampen og ned på pæren, kan dette slå HFI/HPFI relæet fra. Lampen kan evt. også være forbundet forkert. Vær sikker på at jordledningen er tilsluttet jordterminalen på lampen, eller om evt. dobbeltisoleringsdåse er min. 10cm over jordens overflade inde i røret på havelampen. Se vores punkt for afhjælpning af kondens i havelamper.


Er der grænser for, hvor mange lamper jeg må forbinde efter hinanden?


Man må ikke forbinde flere lamper efter hinanden, end den sikringsgruppe man kobler lamperne til tillader. En 10 Ampere sikring kan belastes med max 2300Watt. Hvis der er tale om lysrørsarmaturer, er det lidt forskelligt, hvor mange man kan koble efter hinanden, alt efter hvilken forkobling, den elektroniske eller mekaniske enhed der tænder lysrøret, der sidder i lampen. Ved at koble for mange lysrørsarmaturer sammen, kan man overskride HFI/HPFI-relæets maksimale belastning på 0,03 Ampere. Det kan være svært præcis at sige, hvor mange af pågældende lysrørstyper man kan koble sammen, da flere forhold gør sig gældende.


Falmer sorte udendørslamper?


Det kan godt forekomme, at den sorte farve falmer i solen. Man kan genskabe farven på lampen ved at give den voks eller silikone. Denne behandling gentages efter behov.


Hvilke Nordlux væglamper kan parallelforbindes?


Det kan størstedelen af lamperne i Nordlux' udendørs sortiment. Dette ville også fremgå under de tekniske specifikationer, som forefindes under lampebeskrivelsen ud for det pågældende produkt, eller på salgsemballagen.


Hvilke lamper anbefaler Nordlux til kystnære områder?


Kystnære områder er hårde ved lamper, da høj luftfugtighed og påvirkning fra salt accelererer korrosionen af materialerne. Nordlux har et stort sortiment med særlig modstandsdygtige materialer, som netop er designet til disse miljøer. Disse lamper har en markering på salgsemballagen, som henviser til, at lampen er velegnet til kystnært område. Med særlige vindforhold kan accelereret korrosion også forekomme langt fra kysten. Det er tilfældet for kyster med vedvarende pålandsvind fra saltholdige have. Mest udbredt for Nordsøen og det nordvestlige Europa. Her kan den accelererede korrosion ske helt op til 25 kilometer fra kysten.

Til kystnære områder anbefaler Nordlux lamper i materialerne kobber, messing, nickel, corten og galvaniseret stål, og vi tilbyder 15 års garanti mod gennemtæring.

Læs mere om materialer til udendørsbelysning her: Materialevalg på udendørslamper


Skal rustfri stål lamper vedligeholdes?


Ja, rustfri stål skal vedligeholdes med syrefri olie inden opsætning med efterfølgende aftørring med blød klud. Denne behandling gentages 3-4 gange om året eller mere, afhængig af, hvilket miljø lampen hænger i.


Er Nordlux udendørs kobber- og messinglamper i ren kobber/messing?


Ja vores udendørslamper i kobber og messing er 100% rent kobber/messing.


Hvilke garantier giver Nordlux på udendørslamper?


Nordlux giver 15 års garanti mod gennemtæring på udendørslamper i galvaniseret stål, kobber og messing. Nordlux yder 2 års reklamationsret.


Hvordan kan man se, om lampen må monteres udendørs?


Dette vil fremgå af emballagen:

For at en lampe kan bruges udendørs, skal denne have en kapslingsklasse (IP-grad) der er mindst IP23. Kapslingsklassen vil fremgå af emballagen. Yderligere skal materialerne være velegnede til udendørs brug.


Hvad gør man, hvis der er kondens i lampen?


Kondens er et naturligt fænomen, der opstår ved specifikke atmosfæriske forhold. Fugtig varm luft og kulde mødes og afstedkommer kondensering af vand indvendig i lampen/glasset. Når vandet fordamper, resulterer det i opadstigende vanddampe, der vil kunne påvirke de elektriske komponenter, - nogle gange resulterer dette i at HFI/HPFI-relæet kobler fra. Kondens er ikke omfattet af Nordlux´ garanti, med mindre det kan påvises, at en fejl ved lampen afstedkommer indtrængen af vand. Ved kondensdannelse bør følgende undersøges: Er lampen monteret/installeret korrekt? – Slutter pakninger tæt, og er skruer og glas spændt tilstrækkeligt? - Hvis der er tale om have-/bedlampe, kan opadstigende jordfugt i lamperøret eventuelt forårsage kondensdannelse? Dette kan afhjælpes ved at fylde et tætningsmateriale i røret. Brøndskum af type PU skum kan blandt andet anbefales! - Afløbshuller skal holdes fri for urenheder. Husk at tørre alle enkeltdele af, inden lampen samles igen!


Kan Nordlux nedgravningsspots monteres i en indkørsel?


Størstedelen af Nordlux nedgravningsspots kan anvendes til indkørsler. Hvis der på emballagen er et symbol, der angiver, at spotten kan klare 500kg belastning, er den velegnet til en indkørsel, når spotten ligger plan med belægningen.


Hvis man ønsker at anvende nedgravningsspot i sin indkørsel, af en type der ikke kan klare 500kg belastning, anbefales det at disse spots placeres hvor tung trafik ikke forekommer.


Vand i nedgravningsspots - hvad gør man?


Vand i nedgravningsspots kan have flere årsager. Her skal der ses efter om kabelindføringsmufferne er spændt tilstrækkeligt, således at vandet ikke kan trænge ind nedefra. Man skal også sikre sig, at pakningerne i lampen er anbragt korrekt, samt at skruerne, der holder disse pakninger, er tætsluttende og spændt tilstrækkeligt. Oplever man problemer med pakninger og tilspænding bør man desuden sikre sig at plastrammen er indtakt.


Hvordan fastgøres Nordlux bed/havelamper?


Alle Nordlux bed-/havelamper er beregnet til fastskruning. Man kan vælge at fastgøre lampen på et selvgjort fundament, eller man kan, til størstedelen af lamperne, vælge at anskaffe en nedgravningsbase, hvor denne har medfølgende skruer, der passer til foden på Nordlux lamperne. Hvis lampen nedgraves skal man være opmærksom på, at samleboksen/dobbeltisoleringsmuffen ikke kommer under jordniveau. Samleboksen skal placeres mindst 10cm over jordens overflade inde i røret. Nordlux anbefaler ikke nedgravning af rustfrie havelamper.


Solcellelampen lyser ikke mere, hvad gør man?


Nordlux solcellelamper tænder ved mørkets frembrud. I de lamper, hvor det er muligt, tjekkes batteripolerne for snavs. Tjek om batterierne kan være slidt op. For at lampen kan lyse, skal batterierne lades helt op via direkte sollys.


Hvad er et skumringsrelæ?


Et skumringsrelæ tænder og slukker udendørsbelysningen automatisk, via et lysfølsomt element, der måler dagslysets styrke. De fleste skumringsrelæer kan indstilles til en valgt mørkningsgrad, så lyset vil blive tændt, når den valgte mørkningsgrad er opnået. Ligeledes vil relæet slukke lyset, når det igen bliver lyst. Det er vigtigt at bemærke at et skumringsrelæ ikke indeholder en bevægelsessensor, og vil derfor ikke reagere på bevægelser, men udelukkende på mørkningsgrad. Nordlux har på nuværende tidspunkt ingen lamper med skumringsrelæ.


Skal solcellelamper oplades før brug?


Ja, alle solcelle lamper skal oplades ca. 8 timer i direkte solskin, før de lyser optimalt.


Canto – Montering af lysmasker


I denne video vises der hvordan man monterer/udskifter lysmasker i Canto væglamper. Desuden omtales efterspænding af skruer ift. tæthed af armaturet.

https://www.youtube.com/watch?v=ImkWCKn-b6c