Sensor

Kan man koppla en Nordlux sensorlampa till andra lampor?


Nej, det kan man inte då sensorn i Nordlux lampan inte har en extra kopplingsmöjlighet


Har Nordlux lampor där man kan ställa in en sensor?


Ja, det kan för tillfället 3 av våra utomhuslampor i Tin-serien, och 2 av våra inomhusplafonder, Ash och Montone, där det går att manuellt justera:

1. Tidsinställning, hur lång tid man vill att ljuset ska vara tänt.
2. Ljusnivåinställning, när ljuset ska tändas i förhållande till dagsljuset från solen.
3. Känsligheten för när sensorn ska aktiveras

Dessa inställningsmöjligheter beskrivs i den medföljande manualen.


Om sensorlampan lyser konstant?


Prova att tända och släcka lampan 2 gånger snabbt i efterföljd. Om inte detta hjälper kan sensorn vara defekt.


Vilka typer av sensorer finns det?


Det finns flera olika typer av sensorer, men de två vanligaste sensortyperna är antingen en så kallad PIR Passive Infrared Sensor, eller en Mikrovågssensor. Den förstnämnda sensortypen känner av när ett varmt objekt som en människa eller ett djur rör sig inom sensorns avkänningsområde. När sensorn är aktiverad kommer ljuset att tändas under en tidsrymd, som i vissa fall är förutbestämd, eller så kan du, inom ett intervall, själv ställa in hur länge du vill att lampan ska vara tänd. Sensorns avkänningsområde finns i bruksanvisningen eller på förpackningen. Mikrovågssensorn fungerar på så sätt att den avger mikrovågor, som kastas tillbaka till sensorn som ett ekolod när de träffar ett föremål som rör sig inom ett givet avstånd. När de reflekterade vågorna registreras av sensorn tänds lampan under en period som också kan ställas in inom en fastlagd tidsrymd.


Utomhussensorlampor – Manuell kontroll


I denna video förklaras det på vilka Nordlux utomhussensorlampor man kan utföra ”manuell kontroll” så att ljuskällan kan vara kontinuerligt tänd i 3 timmar. Dessutom visar en testuppställning hur inställningen går till i praktiken.