Sensor

Kan man koble en Nordlux Sensor-lampe til andre lamper?


Nei, det kan man ikke, fordi sensoren i Nordlux-lampene ikke har en ekstra tilkoblingsmulighet.


Har Nordlux lamper som man kan stille inn sensoren på??


Ja, det kan i øyeblikket 3 av våre utelamper i Tin-serien, og 2 av våre innendørs plafonder, Ash og Montone, hvor du manuelt kan justere:

1. Tidsinnstilling: hvor lang tid du ønsker at lyset skal være på.
2. Lysnivåinnstilling: når lyset skal slå seg på ut fra dagslyset fra solen.
3. Følsomheten for når sensoren skal aktiveres

Disse justeringene er beskrevet i brukerveiledningen som følger med.


Hva gjør jeg hvis sensorlampen lyser konstant?


Du kan prøve å slå lampen på og av to ganger rett etter hverandre. Hvis dette ikke løser problemet, kan sensoren være defekt.


Hvilke sensortyper finnes det?


Det finnes flere forskjellige sensortyper, men de to mest brukte typene er en såkalt PIR-sensor (Pyroelectric Infrared Sensor) og en mikrobølgesensor. Den førstnevnte sensortypen føler når et varmt objekt, som et menneske eller et dyr, beveger seg innenfor sensorens føleområde. Når sensoren blir aktivert, vil lyset bli slått på i en periode, som i noen tilfeller er forhåndsbestemt, eller man kan, innenfor et intervall, også angi hvor lenge man vil at lampen skal være påslått. Sensorens føleområde er oppgitt i brukerveiledningen eller på emballasjen. Mikrobølgesensoren fungerer slik at den sender ut mikrobølger som kastes tilbake til sensoren som et ekkolodd når de treffer et objekt som beveger seg innenfor en gitt avstand. Når de tilbakekastede bølgene registreres av sensoren, slås lampen på i en periode, og denne kan stilles inn innenfor et fastlagt tidsrom.


Utesensorlamper – Manuell overstyring


I denne videoen forklares det hvilke utendørs sensorlamper fra Nordlux som kan overstyres manuelt, slik at de kan lyse kontinuerlig i 3 timer. I tillegg demonstreres det med et testoppsett hvordan dette justeres i praksis.