Designed For Seaside – 15 års garanti

Denna garanti försäkrar dig om kvaliteten och den långa livslängden hos våra utomhuslampor. Den omfattar alla utomhuslampor med vår ”15 års garanti”-stämpel på förpackningen.


Garantin gäller för följande material:

 • Galvaniserat stål
 • Koppar
 • Cortenstål
 • Mässing
 • Färg lämplig för kustnära miljöer


Garantin omfattar:

 • Betydande försämring av ljusytan över tid.
 • Omfattande korrosion i form av hål i metallen orsakade av rost.
 • Spån, flagor, sprickor och bubblor i lacken.


Garantin omfattar inte:

 • Avmattad färg orsakad av solblekning.
 • Problem som inte är kopplade till ytan, t.ex. IP-klass, fukt, andra delar av lampan tillverkade av material som inte nämnts ovan, komponenter som sensor, LED-modul, terminal, väggfäste i plast etc.
 • Delar eller komponenter som skadats genom slitage, felaktig installation, bristande underhåll som inte skett enligt instruktionerna, felaktig användning, försummelse eller annan felaktig hantering.
 • Modifiering, reparation eller manipulation av lampan av obehörig personal.
 • Fel som beror på force majeure-händelser, såsom naturkatastrofer, olyckor eller vandalism.


För att utnyttja garantin, kontakta din återförsäljare och uppge information om felet och uppvisa ditt kvitto.


Se fullständiga garantivillkor