«Designed For Seaside» – 15 års garanti

Denne garantien sikrer kvaliteten og levetiden til utendørslampene våre. Det gjelder alle utendørslamper med vår «15 års garanti»-etikett på emballasjen.


Garantien gjelder for følgende materialer:

 • Galvanisert stål
 • Kobber
 • Cortenstål
 • Messing


Garantien dekker:

 • Betydelig forringelse av overflaten på en lampe over tid.
 • Omfattende korrosjon i form av hull i metallet forårsaket av rust.


Garantien dekker ikke:

 • Falmet farge på grunn av solbleking.
 • Problemer som ikke er relatert til overflaten, men til f.eks. IP-klasse, fukt, andre deler av lampen laget av materialer som ikke er nevnt ovenfor, komponenter som sensor, LED-modul, terminal, veggfeste av plast osv.
 • Deler eller komponenter som er skadet på grunn av slitasje, feilaktig installasjon, feilaktig vedlikehold i forhold til instruksjonene, misbruk, forsømmelse eller annen feilbehandling av en lampe.
 • Modifikasjon, reparasjon eller manipulering av en lampe utført av uautorisert personell.
 • Eventuelle defekter som følge av force majeure-hendelser, slik som naturkatastrofer, ulykker eller hærverk.


For å benytte deg av garantien må du kontakte forhandleren og oppgi detaljer om defekten sammen med kvitteringen.


Se fullstendige garantivilkår