«Designed For Seaside» – 15 års garanti

Denne garantien sikrer kvaliteten og levetiden til utelampene våre. Den dekker alle utelamper som har vår «15-års garanti»-merke på emballasjen.


Garantien gjelder for følgende materialer:

 • Galvanisert stål
 • Kobber
 • Cortenstål
 • Messing
 • Lakk egnet for kystmiljøer


Garantien dekker:

 • Betydelig forringelse av lampeoverflaten over tid.
 • Omfattende korrosjon i form av hull i metallet forårsaket av rust.
 • Oppflising, avskalling, sprekker og bobler i lakken.


Garantien dekker ikke:

 • Falmet farge forårsaket av solbleking.
 • Problemer som ikke er relatert til overflaten, f.eks. IP-grad, fuktighet, andre deler av lampen laget av materialer som ikke er nevnt ovenfor, komponenter som sensor, LED-modul, terminal, veggbeslag i plast osv.
 • Deler eller komponenter som er skadet av slitasje, feilaktig installasjon, feilaktig vedlikehold i henhold til instruksjonene, misbruk, forsømmelse eller annen dårlig behandling av lampene.
 • Modifikasjon, reparasjon eller tukling med lampen av uautorisert personell.
 • Eventuelle mangler som følge av force majeure-hendelser, som naturkatastrofer, ulykker eller hærverk.


Ønsker du å benytte deg av garantien, må du kontakte forhandleren og oppgi detaljer om defekten samt fremvise kvittering.


Se fullstendige garantivilkår