Designad för Seaside – 10 års garanti

Denna garanti gäller kvalitet och livslängd för våra utomhuslampor som har en speciell ytbehandling och färg som lämpar sig för kustnära områden. Den gäller för alla utomhuslampor med vår ”10 års garanti”-märkning på förpackningen.

 

Garantin gäller för följande material:

  • Målade produkter avsedda för kustnära miljöer

 

Garantin täcker följande:

  • Betydande försämring av en lampas yta över tid.
  • Omfattande korrosion i form av hål i metallen orsakade av rost.

 

Garantin täcker inte följande:

  • Färg som mattats av på grund av solblekning.
  • Problem som inte är relaterade till ytan, utan till t.ex. IP-klass, fukt, andra delar av lampan tillverkade av material som inte nämns ovan, komponenter som sensor, LED-modul, terminal, väggfäste i plast etc.
  • Delar eller komponenter som skadats på grund av slitage, felaktig installation, felaktigt underhåll som ej skett enligt instruktionerna, missbruk, försummelse eller annan felaktig hantering av en lampa.
  • Modifiering, reparation eller manipulering av en lampa av obehörig personal.
  • Eventuella defekter till följd av force majeure-händelser såsom naturkatastrofer, olyckor eller vandalism.

 

För att utnyttja garantin kontaktar du din återförsäljare med ditt kvitto till hands och berättar om felet.

 

Se fullständiga garantivillkor