Designed For Seaside – 10 års garanti

Denne garantien gjelder kvaliteten og levetiden til våre utendørslamper som har en spesiell overflatebehandling og maling som er egnet for kystnære områder. Det gjelder alle utendørslamper med vår «10 års garanti»-etikett på emballasjen.

 

Garantien gjelder for følgende materialer:

  • Malte produkter som er egnet for kystnære miljøer

 

Garantien dekker:

  • Betydelig forringelse av overflaten på en lampe over tid.
  • Omfattende korrosjon i form av hull i metallet forårsaket av rust.

 

Garantien dekker ikke:

  • Falmet farge på grunn av solbleking.
  • Problemer som ikke er relatert til overflaten, men til f.eks. IP-klasse, fukt, andre deler av lampen laget av materialer som ikke er nevnt ovenfor, komponenter som sensor, LED-modul, terminal, veggfeste av plast osv.
  • Deler eller komponenter som er skadet på grunn av slitasje, feilaktig installasjon, feilaktig vedlikehold i forhold til instruksjonene, misbruk, forsømmelse eller annen feilbehandling av en lampe.
  • Modifikasjon, reparasjon eller manipulering av en lampe utført av uautorisert personell.
  • Eventuelle defekter som følge av force majeure-hendelser, slik som naturkatastrofer, ulykker eller hærverk.

 

For å benytte deg av garantien må du kontakte forhandleren og oppgi detaljer om defekten sammen med kvitteringen.


Se fullstendige garantivilkår