Indbygning

Kan man montera en inbyggnadsspot i taket till en duschkabin?


Här måste man känna till reglerna kring belysning i badrum. Man kan gärna montera en 230 V inbyggnadsspot (klass 1, 2 och 3) i en duschkabin, om det är minst 225 cm från golv till tak. Om takhöjden i duschkabinen är mindre än 225 cm måste det vara en inbyggnadsspot med låg spänning (klass 3), som har en kapslingsklass på minst IP44. Transformatorn måste dock placeras utanför de 3 zonerna.


Vilka dimrar kan användas för att dimra inbyggnadsspottar?


230 V och 12 V inbyggnadsspottar med halogenlampor kan alla dimras med både framkants- och bakkantsdimrar. Dimringsbara LED-inbyggnadsspottar kan dimras med de flesta nya dimrar som är utvecklade för LED-lampor, men här är det viktigt att fråga om dimringen i butiken där man köper sin dimmer – det kan nämligen finnas begränsningar för dimringen beroende på hur många spottar som minst måste vara anslutna till dimmern för att uppnå den rätta belastning som krävs för optimal dimring. Dessutom finns det skillnader i hur många procent de olika dimrarna kan dimra ljuset i LED-spottar.

Dimbringsbara LED-spottar kan också dimras med vissa äldre dimmertyper, men funktionaliteten här måste testas individuellt mot den önskade lösningen – men generellt kan sägas att den erfarenhetsmässigt bästa har visat sig vara den äldre vrid-/skjutbakkantsdimmern från Lauritz Knudsen.

Nordlux säljer inte dimrar för väggmontering.


Kan jag använda transformatorer/drivenheter av andra märken?


Det är viktigt att du alltid använder den typ av transformator/drivenhet som levereras med inbyggnadsspottarna eftersom denna är speciellt utformad för inbyggnadsspottarna. Om du väljer en annan drivenhet kan det påverka livstiden eller i extrema fall förstöra ljuskällan så att det uppstår en defekt. I vissa spottar är drivenheten dessutom inbyggd i själva spotten, så att det inte går att bara byta drivenheten, utan hela inbyggnadsspotten måste bytas ut vid en defekt.

Vid defekt på en drivenhet ska du därför kontakta inköpsstället.


Kan man montera kablar med hjälp av plintar?


Endast auktoriserade elinstallatörer får utföra denna uppgift.


Kan man ansluta flera lampor till transformatorn/drivenheten?


Om du ansluter fler lampor, får den totala effekten inte överskrida transformatorns maximala effekt. Dock krävs det att man anlitar en elinstallatör för att göra jobbet, eftersom man i så fall ändrar på det/de färdigmonterade setet(en), och därmed gäller inte Nordlux garanti.


Kan inbyggnadsspottar monteras direkt i isoleringen?


Vissa inbyggnadsspottar kan byggas in direkt i isoleringen, men man kan inte förutsätta att alla kan det. Det har bland annat att göra med maximalt effekt och armaturens utformning – och särskilt med inbyggnadsspottar är det mycket viktigt att följa tillverkarens anvisningar, annars kan det leda till hög värmeutveckling runt spotten vilket eventuellt kan orsaka brand.

För att göra det lättast möjligt för kunderna är inbyggnadsspottar som KAN integreras i isoleringen märkta med följande symbol och text:

De armaturer som INTE KAN integreras direkt i isoleringen är märkta med följande symbol och text:

För närvarande har Nordlux följande inbyggnadsspottar som kan monteras direkt i isoleringen (Observera att inte alla dessa levereras med en ljuskälla, och det är oerhört viktigt att dessa armaturer överensstämmer med angivet max wattal):

– Mixit
– Mixit Pro
– Mixit Prime
– Birla
– Freja
– Gefion
– Kuiper
– Palma
– Roar
– Rogue


Hur ska transformatorn/drivenheten till inbyggnadsspottar placeras?


Alla transformatorer ska placeras på följande sätt:

– Tillgänglig för elektrikern
– Minst 5 cm luft runt om, om det finns isoleringsmaterial i taket.
– I den zon som beskrivs på förpackningen


När ska man använda spotlåda?


Spotlådorna ska användas vid nybyggnation och vid tillbyggnad när det krävs att fuktspärrens täthet bevaras. När spotlådan monteras bevaras fuktspärrens täthet och skyddar samtidigt mot damm och stötar. Det är mycket viktigt att den spotlåda man väljer har samma invändiga mått som står angivet på inbyggnadsspottens förpackning/anvisning som krav på fritt utrymme runt armaturen. Om du sätter upp en mindre låda riskerar du att lampan och anslutningskablarna blir för varma – i vissa fall så varma att det kan orsaka brand. En fuktspärr har till syfte att förhindra att fuktig inomhusluft möter kall utomhusluft då det kan uppstå kondens som kan orsaka fuktskador på byggdelar. En fuktspärr är vanligtvis en tunn plastfolie som placeras på den varma sidan av isoleringen in mot rummet.

I moderna takkonstruktioner vid nybyggnation sitter fuktspärren oftast lite tillbakadragen från taket så att fuktspärren inte perforeras vid upphängning av krokar m.m. i taket. Om man använder 2" x 2"-reglar samt två lager gips i fuktspärren i taket kan t.ex. Mixit Pro monteras utan användning av spotlåda, på grund av låg inbyggnadshöjd och tillåtelse att integrera i isolering.

Eftersom Nordlux sortiment av inbyggnadsspottar löpande förändras bör kunden titta efter inbyggnadshöjd samt följande piktogram och text, när man letar efter en spot som kan monteras direkt i isolering och under fuktspärren utan spotlåda.


Vilken storlek på spotlåda ska man välja?


Du ska välja en spotlåda som har de innermått som Nordlux föreskriver i monteringsanvisningen. Om man monterar en spotlåda med mindre invändiga mått än vad som anges i monteringsanvisningen finns risk för att spot, installationskablar och omgivningen överhettas vilket kan orsaka driftstörningar och eventuellt brand!


Kan man bygga in spottar i ett trätak?


Ja, men här är det viktigt att monteringsanvisningen följs när det gäller fri inbyggnadshöjd och -bredd. Om det är för lite utrymme över och runt spotten kommer ledningarna och spotten att deformeras och bli bruna eller till och med svarta på grund av värmen, vilket i värsta fall kan orsaka brand! Om man innesluter spotten med mindre luft runt än vad som anges i monteringsanvisningen gäller inte Nordlux garanti. Under alla omständigheter bör man i sådana fall rådfråga en elinstallatör eftersom det bara är auktoriserade installatörer som får montera inbyggnadsspottar.


Bör det alltid finnas luft bakom/runt halogenlampor?


Ja, för de spottar som har angivna inbyggnadsmått. Detta anges i monteringsanvisningen eller på förpackningen.


Har Nordlux spottar som kan sitta direkt i isoleringen?


Ja, Nordlux har spottar som ska sitta direkt i isolering. Detta står på försäljningsförpackningen eller i specifikationer på hemsidan för de produkter som kan.


Har Nordlux lysrörsarmaturer som kan installeras i riskområden?


Nordlux har inte några ljusrörsarmaturar som kan monteras i Atex områden på grund av särskilda krav på säkerhet när det gäller täthet och värmeisolering.


Triton – Montering av fjädrar


Den här videon visar hur de lösa fjädrarna som medföljer Triton-spottar monteras i spothuvudet.

https://www.youtube.com/watch?v=2Z4n1AhUHtg


LED-inbyggnadsspottar – Användning av endast 2 spottar från ett 3-pack LED


Den här videon visar hur man gör en bygel så att man kan montera endast 2 spottar från ett 3-pack LED-inbyggnadsspottar. Dessutom förklaras varför man inte får montera mindre än två spottar till en drivenhet för 3-pack.

https://www.youtube.com/watch?v=so9GtOamDvU