Indbygning

Kan jeg montere en innbyggingsspot i taket i et dusjkabinett?


Her må man være klar over reglene rundt belysning i våtrom. Man kan gjerne montere en 230 V innbyggingsspot (klasse 1, 2 og 3) over et dusjkabinett hvis det er minst 225 cm fra gulv til tak. Hvis takhøyden i dusjkabinettet er mindre enn 225 cm, må det brukes en innbyggingsspot med lav spenning (klasse 3), som har en kapslingsklasse på minst IP44. Transformatoren må plasseres i sone 3, altså ca. 120 cm fra dusjkabinettet eller utenfor sonen, som også kan være i taket.


Hvilke dimmere kan brukes til dimming av innbyggingsspotter?


Alle 230 V og 12 V innbyggingsspotter med halogenpærer kan dimmes med både forkant- og bakkantdimmere. Dimbare LED-innbyggingsspotter kan dimmes med de fleste nye dimmere som er utviklet til dimming av LED-lamper, men her er det viktig å spørre i butikken der man kjøper dimmeren. Det kan nemlig være begrensninger på dimmingen ut fra hvor mange spotter som minimum må være koblet til dimmeren for å oppnå korrekt belastning for optimal dimming. Dessuten er det forskjell på hvor mange prosent de forskjellige dimmerne kan dimme lyset i LED-spotter.

Dimbare LED-spotter kan også dimmes av enkelte eldre typer dimmere, men funksjonaliteten her må testes individuelt opp mot den ønskede løsningen. Likevel kan det generelt sies at det hovedsakelig har vist seg å være de eldre bakkantsdimmerne fra Lauritz Knudsen som fungerer.

Nordlux forhandler ikke lysdimmere til veggmontering.


Kan man bruke transformatorer/drivere av andre merker?


Det er viktig at du alltid bruker den typen transformator/driver som fulgte med innbyggingsspottene, fordi denne er spesielt utviklet til innbyggingsspotter. Hvis du velger en annen driver, kan det påvirke levetiden til spottene eller i verste fall ødelegge lyskilden, slik at det oppstår en defekt. I noen spotter er driveren dessuten innebygd i selve spotten, slik at det ikke er mulig å bare skifte driveren. Da vil du måtte bytte hele innbyggingsspotten ved en defekt.

Ved feil på driveren må du kontakte kjøpestedet.


Kan man samle ledninger ved hjelp av klemrekker?


Det er bare autoriserte elinstallatører som kan utføre denne oppgaven.


Kan man koble flere lamper til transformatoren/driveren?


Hvis det kobles til flere lamper, kan den totale effekten ikke overstige transformatorens maksimale watteffekt. Det vil imidlertid kreve at du får en elektriker til å gjøre arbeidet, fordi du vil endre på det ferdigmonterte settet, og da vil Nordlux-garantien falle bort.


Kan innbyggingsspotter monteres direkte i isolasjonen?


Noen innfelte spotter kan felles direkte inn i isolasjonen, men man kan ikke gå ut fra at alle kan det. Det har blant annet noe med maks effekt og utforming av armaturen å gjøre. Med innbyggingsspotter er det spesielt viktig å følge produsentens instruksjoner – ellers kan det føre til for høy varmeutvikling rundt spotten og eventuelt brann.

For å gjøre det lettest mulig for kundene er innbyggingsspottene, som kan bygges inn i isolasjonen, merket med følgende symbol og tekst:

De armaturene som ikke kan bygges direkte inn i isolasjonen, vil være merket med dette symbolet og denne teksten:

Nedenfor kan du se hvilke av Nordlux’ innbyggingsspotter som kan monteres direkte i isolasjonen (merk at ikke alle disse leveres med lyskilde, og det er svært viktig at du i disse armaturene overholder den angitte maksimale effekten):

- Mixit
- Mixit Pro
- Mixit Prime
- Birla
- Freja
- Gefion
- Kuiper
- Palma
- Roar
- Rogue


Hvordan bør transformatoren/driveren til innbyggingsspotter plasseres?


Alle transformatorer må plasseres slik at den:

- Er tilgjengelig for elektrikeren
- Har minst 5 cm luft rundt seg, hvis det er isolasjon i taket
- Er innenfor sonen som er beskrevet på emballasjen


Når må man bruke spotbokser?


Spotbokser skal brukes for nybygg og i tilbygg der det kreves at dampsperrens tetthet bevares. Når spotboksen monteres, bevares dampsperrens tetthet, og den beskytter samtidig mod støv og støt. Det er svært viktig at spotboksen du velger, har samme innvendige mål som er angitt på emballasjen eller i veiledningen til innfellingsspotten. Dette gjelder altså krav til fri luft rundt armaturen. Hvis du setter opp en mindre boks, risikerer du at lampen og tilkoblingsledningerne blir for varme – i noen tilfeller så varme at det kan forårsake brann. En dampsperre er ment å hindre fuktig inneluft i å møte kald utendørs luft, fordi det kan oppstå kondensvann som kan gi fuktskader på bygningsdeler.

En dampsperre er vanligvis en tynn plastfilm som legges på den varme siden av isolasjonen, inn mot oppholdsrommet.

I moderne takkonstruksjoner på nybygg er dampsperren vanligvis litt innfelt i taket, slik at den ikke gjennombores når man henger kroker og lignende i taket. Ved bruk av 2" × 2" og to lag gips under dampsperren i taket vil Mixit Pro for eksempel kunne monteres uten bruk av spotboks, på grunn av lav innbyggingshøyde og fordi det er tillatt å bygge spottene inn i isolasjonen.

Siden Nordlux’ sortiment av innbyggingsspotter stadig endrer seg, bør kunden se etter innbyggingshøyde og følgende piktogram og tekst når han eller hun leter etter en spot som kan monteres direkte i isolasjonen og under dampsperren uten spotboks.


Hvilken størrelse skal jeg velge på spotboksen?


Du må velge en spotboks som har samme innvendige mål som Nordlux foreskriver i monteringsveiledningen eller på emballasjen. Hvis du monterer en spotboks med mindre innvendige mål enn det som er angitt av Nordlux, risikerer du at spotten, installasjonskablene og omgivelsene overopphetes. Dette kan forårsake driftsforstyrrelser og eventuelt brann!


Kan man felle inn en spot i et tretak?


Ja, men her er det viktig at monteringsveiledningen følges når det gjelder fri innbyggingshøyde og -bredde. Hvis det er for lite luft over og rundt spotten, vil ledningene og spotten deformeres og bli brune eller svarte på grunn av varmen, og det kan i verste fall forårsake brann. Hvis spotten monteres med mindre luft rundt enn det som er angitt i monteringsveiledningen, fraskriver Nordlux seg garantien. Uansett bør du i slike tilfeller ta kontakt med en elektriker, fordi det bare er autoriserte elinstallatører som skal montere innbyggingsspotter.


Må det alltid være luft bak/rundt halogenspotter?


Ja, på stedene der det er angitt innbyggingsmål. Dette kan du se i monteringsveiledningen eller på emballasjen.


Har Nordlux spotter som kan monteres direkte i isolasjonen?


Ja, Nordlux har spotter som kan sitte direkte i isoleringen. Dette fremgår av emballasjen eller i spesifikasjonene på nettsiden for de kompatible produktene.


Har Nordlux lysarmaturer som kan monteres i brannfarlige områder?


Nordlux har ingen armaturer som kan monteres i Atex-områder, fordi det stilles helt spesielle krav til tetthet og varmeisolasjon i slike områder.


Triton – Montering av fjærer


I denne videoen ser du hvordan de løse fjærene som følger med Triton-spotter er montert på spothodet.

https://www.youtube.com/watch?v=2Z4n1AhUHtg


LED innfelte spotter – Bruk av kun 2 spotter fra et LED 3-sett


I denne videoen ser du hva du kan gjøre for kun å montere 2 av spottene i en 3-kit LED med innfelte spotter. I tillegg forklares det hvorfor du ikke bør montere mindre enn to spotter i et 3-sett.

https://www.youtube.com/watch?v=so9GtOamDvU